- Nordkalottfolket er et parti som har representanter både på Sametinget og på Fylkestinget. Vi bygger på de tre stammers møte mellom nordmenn, samer og kvener.  Naturen står i sentrum og likeverd er bærebjelken for hvordan vi vil ivareta vår kultur, våre næringer og vårt samfunn. 

- Vår politikk er utviklet fra nord og for nord. Her har det bodd folk i uminnelige tider. Derfor må politikken ta utgangspunkt i at naturen har vært, og skal være livsgrunnlaget vårt.  Med utgangspunkt i dette, skal vi ha en politikk utarbeidet av folket i nord, til det beste for nord.

Våre verdier: 

  • Likeverdighet mellom folk og mellom næringer. 

  • Sammen blir vi enige. 

  • Folkelig politikk fra kloke hoder. 

 

Viktige politikkområder: 

  • Bærekraftig bruk av naturen er beste form for vern!

  • Naturressursene skal gi positive ringvirkninger lokalt. 

  • Få fisken tilbake til folket.

  • Vern om vårt Nordkalottske verdensbilde!

Nordkalottbloggen

Fylkestinget 2019-2023

Kontakt oss gjerne: 

Epost:

nordkalottfolket@gmail.com

Leder: 

Toril Bakken Kåven, mobil 92 86 86 70

1. nestleder: 

Kjellrun Wilihelmsen, mobil 41 49 92 37

2. nestleder: 

Roar Olsen, mobil 91 33 45 60

1. Toril Bakken Kåven, Alta

Vararepresentanter: 

1   Magne Ek, Alta 

2  Roar Olsen, Nordreisa

3  Lasse-Håvard Lyngmo, Svensby, Lyngen

4  Nora Marie Ollila, Tromsø

Sametinget 2017-2021

Valgt inn på Sametinget: 

1. Toril Bakken Kåven, 1968

2. Kjellrun Wilhelmsen, 1967

Vararepresentanter: 

Siw Line Thomassen, 1971

Klemet Mikkel Buljo, 1973

Kjetil Romsdal, 1958

Britt Irene Salamonsen, 1967

  • Facebook Social Icon

Copyright © Nordkalottfolket