16.06.2020

- Om Troms og Finnmark fylke skal ta sine innbyggere på alvor, så må man nå se på hvor store konflikter og utfordringer Motorferdselloven gir. Det er ikke så rart, den er nå 53 år, og har kun vært «klattet på», uten å ta en total revidering. Skal vi få likeverdig behan...

16.06.2020

- Det var med forundring vi leste i media forleden at det nå åpnes for å gjerde inn vinterbeitene. Vi forstår ikke at dette kan være mulig – reindrifta har klart seg uten disse i mange generasjoner, og det er ingen grunn til at man ikke skal klare det fremover. Med en...

14.06.2020

Regionslaget i Nordre hadde digitalt årsmøte 26.mai. Kjetil Romsdal fra Alta ble gjenvalgt som leder. Med seg i styret har han Lene Knutsen, Marianne S. Vetoniemi og Hilde-Kathrine Nilsen. Rolf Wilhelmsen stiller som vara. Årsmøtet takket Siw Line Thomassen for god inn...

13.06.2020

Nordkalottfolket og Høyre flytter på 8 millioner i Sametingets reviderte budsjett


Til tross for at næringslivet i samiske områder blør og arbeidsplasser går tapt har det NSR-ledede Sametinget bestemt seg for å bruke språkpenger på en generell lønns- og prisstigning til...

22.05.2020

Etter debatten om utmarksbruk og motorferdsel, har Nordkalottfolket opplevd et skred av innmeldinger. 


- Likeverdig behandling av utmarksbrukere har jo vært en fanesak for oss helt siden vi startet, og vi har tatt det opp i alle mulige sammenhenger. Siden vi nå er inne...

Tiden er inne for å tenke motkonjunktur og det store nordnorske samfunnsløftet. Det bør starte med tog til Troms og Finnmark. I dag.

Coronatiden har startet. At Norge er i en økonomisk bølgedal, trenger vel ingen å tvile på, og at Nordnorge er spesielt hardt rammet, er...

14.05.2020

Nordkalottfolket region Gáisi/Troms gjennomførte digitalt årsmøte den 6.mai. 

Årsmøtet takket Roar Olsen for innsatsen som leder i foregående år og valgte May Kristin Knutsen fra Kvaløya som leder. Med seg i styret har hun Lone Beate Ebeltoft og Ronny Andre Lyngmo, begg...

12.05.2020

Sametinget og Fylkestinget må gå sammen og kjempe for utmarksbruk i nord

Store deler av befolkningen i nord har et annet syn på utmark en majoriteten i sør, men vi har blitt påtvunget en motorferdsellov som ikke hensyntar at her bor svært få mennesker, og at kulturbaser...

Naturressursene må gi positive ringvirkninger lokalt. 

Vi er utrolig skuffa over resultatet etter at kvotemeldingen ble behandlet i stortinget forrige uke. Igjen gis kvotebaroner en gavepakke. Nok en gang sitter vi i våre kystsamfunn og er taperne. Det er helt utrolig...

11.05.2020

Nordkalottfolket region Avjovarre har hatt årsmøte 11. mai, og det er stor aktivitet rundt flere saker. Maylen Berg fra Porsanger har overtatt ledervervet etter Bror Ivar Salamonsen fra Karasjok. De har kommet med følgende to uttalelser:

Skrot Motorferdselloven i samlet...

Please reload

Siste innlegg
Please reload

Arkiv
Please reload

Følg oss
  • Facebook Basic Square

Fylkestinget 2019-2023

Kontakt oss gjerne: 

Epost:

nordkalottfolket@gmail.com

Leder: 

Toril Bakken Kåven, mobil 92 86 86 70

1. nestleder: 

Kjellrun Wilihelmsen, mobil 41 49 92 37

2. nestleder: 

Roar Olsen, mobil 91 33 45 60

1. Toril Bakken Kåven, Alta

Vararepresentanter: 

1   Magne Ek, Alta 

2  Roar Olsen, Nordreisa

3  Lasse-Håvard Lyngmo, Svensby, Lyngen

4  Nora Marie Ollila, Tromsø

Sametinget 2017-2021

Valgt inn på Sametinget: 

1. Toril Bakken Kåven, 1968

2. Kjellrun Wilhelmsen, 1967

Vararepresentanter: 

Siw Line Thomassen, 1971

Klemet Mikkel Buljo, 1973

Kjetil Romsdal, 1958

Britt Irene Salamonsen, 1967

  • Facebook Social Icon

Copyright © Nordkalottfolket