Positiv til gruvedrift, negativ til Nussir

I valgprogrammet fastslår vi at: "Gruvedrift skal drives med nulltoleranse for utslipp av skadelige stoffer. Sjødeponi med usikre konsekvenser tillates ikke, og deponi på land må være i lukkede systemer." Nordkalottfolket er altså positiv til industriarbeidsplasser, og dette skal kunne drives i samiske områder, på lik linje med andre steder i landet. Men, selvfølgelig skal fordeler og ulemper for natur, kultur og samfunn veies opp mot hverandre. Derfor må hvert enkelt prosjekt vurderes særskilt når det kommer til behandling hos Sametinget. I Nussirsaken i Kvalsund (Finnmark) er det komplisert, siden lokalsamfunnet har uttrykt positivitet og et ønske om gruveetablering. Lokaldemokratiet bør o

Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square

Fylkestinget 2019-2023

Kontakt oss gjerne: 

Epost:

nordkalottfolket@gmail.com

Leder: 

Toril Bakken Kåven, mobil 92 86 86 70

1. nestleder: 

Kjellrun Wilihelmsen, mobil 41 49 92 37

2. nestleder: 

Roar Olsen, mobil 91 33 45 60

1. Toril Bakken Kåven, Alta

Vararepresentanter: 

1   Magne Ek, Alta 

2  Roar Olsen, Nordreisa

3  Lasse-Håvard Lyngmo, Svensby, Lyngen

4  Nora Marie Ollila, Tromsø

Sametinget 2017-2021

Valgt inn på Sametinget: 

1. Toril Bakken Kåven, 1968

2. Kjellrun Wilhelmsen, 1967

Vararepresentanter: 

Siw Line Thomassen, 1971

Klemet Mikkel Buljo, 1973

Kjetil Romsdal, 1958

Britt Irene Salamonsen, 1967

  • Facebook Social Icon

Copyright © Nordkalottfolket