Skremt over NRKs utestening av norskspråklige

Det er skremmende å lese hvordan en statlig mediekanal, vi stoler på skal vise et nyansert bilde av nyheter, systematisk og over år har utestengt over 70% av samisk befolkning. Det er nylig kommet ut en solid bok: «Et folk – flere valg», skrevet av forskere fra flere ulike universitet. I dette forskningsarbeidet dokumenteres det at NRK Sapmi gjennom mange år har hatt en bevisst strategi å utestenge de norskspråklige så mye som mulig fra sine mediekanaler. De forsvarer det med at deres fremste formål er å styrke samisk kultur og språk. Oss norskspråklige er ikke gode nok samer for dem. Blant annet går det frem at: - NRK Sapmi har tatt et helt konkret valg i forhold til å utestenge norskspråkl

En stemme til SP er en stemme til NSR?

På direkte spørsmål har presidentkandidat for SP, Cecilie Hansen, svart at de samarbeider med det partiet der de får mest igjen for sin politikk. Vi har sett at SP den siste tiden har fått inn sterke reindriftspolitiske krefter i partiet, som ønsker seg inn på Sametinget. Samtidig har allerede NSR fridd til SP (om de kommer inn) og begge reindriftsparti (Flyttsamelista og Sørsamisk Røst), de har gode erfaringer med å samarbeide med dem. Det er ikke tvil om hva NSR ønsker seg, og at SP er interessert. For Nordkalottfolket er det uaktuelt å støtte et NSR-ledet råd, de ligger for langt unna oss politisk. Vi ønsker likeverdighet mellom folk i nord, ønsker å balansere lovverk og bidra likeverdigh

Fiskeri: en bærebjelke for sjøsamisk kultur!

Lasse Lyngmo og Tor Mikkola har begge lang erfaring som fiskarbønder og fiskere, og er våre mest engasjerte på fiskeripolitikk. De er 2. kandidater på våre lister i hhv Gaisi og Nordre valgkrets. Sammen med andre fiskeriengasjerte nordkalottfolk har vi her nedfelt noen av våre meninger om fiskeri. Det er selvfølgelig ikke utfyllende, og nye problemstillinger dukker opp nærmest daglig, og da tas de opp løpende. Ønsker du å snakke mer om fiskeri, kontakt gjerne fiskeripolitisk talsmann, Lasse Lyngmo. Rettigheter Sjøsamenes rett til fiske er basert på sjøsamenes historiske rettigheter til fiske som del av det materielle kulturgrunnlaget, og tilhører alle som bor i et sjøsamisk område. Dette for

Lukkede oppdrettsanlegg: kinderegg for næringen, miljøet og fjordfiskere!

I Dagens Næringsliv kunne vi 22.08. lese om et lukket oppdrettsanlegg under bygging i Brønnøy – bygd av AkvaFuture. All spill fra anlegget renses og avføringen benyttes til bioengergi. Forsøk over 5-6 år viser null lakselusproblematikk. Eierne uttaler selv at «Oppdrettsanlegget er noe dyrere å bygge enn dagens anlegg, men dersom man tar med alle kostnadene knyttet til lakselus og andre sykdommer, tror vi at vi vil være konkurransedyktig». Olje- og gassinustrien har krav om nullutslipp når de opererer i havet, og strenge krav følger driftsfasen, men også i alt utstyr som brukes. Det skal dokumenteres at hver eneste kobling og rør ikke avgir farlige stoffer til havet. - Hvorfor i all verden er

Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square

Fylkestinget 2019-2023

Kontakt oss gjerne: 

Epost:

nordkalottfolket@gmail.com

Leder: 

Toril Bakken Kåven, mobil 92 86 86 70

1. nestleder: 

Kjellrun Wilihelmsen, mobil 41 49 92 37

2. nestleder: 

Roar Olsen, mobil 91 33 45 60

1. Toril Bakken Kåven, Alta

Vararepresentanter: 

1   Magne Ek, Alta 

2  Roar Olsen, Nordreisa

3  Lasse-Håvard Lyngmo, Svensby, Lyngen

4  Nora Marie Ollila, Tromsø

Sametinget 2017-2021

Valgt inn på Sametinget: 

1. Toril Bakken Kåven, 1968

2. Kjellrun Wilhelmsen, 1967

Vararepresentanter: 

Siw Line Thomassen, 1971

Klemet Mikkel Buljo, 1973

Kjetil Romsdal, 1958

Britt Irene Salamonsen, 1967

  • Facebook Social Icon

Copyright © Nordkalottfolket