Glad for at sametingspresidenten og plenum fortsatt støtter kvensk språkarbeid

Kjellrun Wilhelmsen fra Nordkalottfolket stilte i dag Sametingsrådet et spørsmål vedrørende plenumslederens uttalelser om Kvensk språk og kultur. Foranledningen er at plenumsleder, Elisabeth Erke, var ute og uttalte at hun støttet ikke likeverdighet mellom samisk og kvensk språk. Wilhelmsen stilte dermed følgende spørsmål til Sametingsrådet: "I 2014, på forslag til ny sak som omhandler Sametingets støtte til å oppgradere kvensk språkstatus fra nivå 2 til nivå tre, svarer Keskitalorådet at sametinget ser det som viktig å støtte arbeidet med å styrke minoritetsspråkene og dermed støtte arbeidet med å oppradere statusen for kvensks språk til også å omfatte del III av minoritetsspråkpakten. Plen

Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square

Fylkestinget 2019-2023

Kontakt oss gjerne: 

Epost:

nordkalottfolket@gmail.com

Leder: 

Toril Bakken Kåven, mobil 92 86 86 70

1. nestleder: 

Kjellrun Wilihelmsen, mobil 41 49 92 37

2. nestleder: 

Roar Olsen, mobil 91 33 45 60

1. Toril Bakken Kåven, Alta

Vararepresentanter: 

1   Magne Ek, Alta 

2  Roar Olsen, Nordreisa

3  Lasse-Håvard Lyngmo, Svensby, Lyngen

4  Nora Marie Ollila, Tromsø

Sametinget 2017-2021

Valgt inn på Sametinget: 

1. Toril Bakken Kåven, 1968

2. Kjellrun Wilhelmsen, 1967

Vararepresentanter: 

Siw Line Thomassen, 1971

Klemet Mikkel Buljo, 1973

Kjetil Romsdal, 1958

Britt Irene Salamonsen, 1967

  • Facebook Social Icon

Copyright © Nordkalottfolket