- Bruk regionreformen til vår fordel

- Man skal være forsiktig med å spå sikkert om fremtiden, men slik vi ser det, vil vi ikke gå for en reversering av regionreformen nå. Nordkalottfolket har fått en del spørsmål om hva vi mener om regionreformen og og vil derfor klargjøre vårt syn. Da regionreformen var et faktum, bestemte vi oss for at det nye fylkestinget var en arena hvor Nordkalottfolket vil være til stede og bidra til viktig utvikling i nord. Vi har medlemmer som er både for og mot. På Sametinget har Nordkalottfolket uttrykt vår bekymring og bedt regjeringen vurdere nok en gang å oppheve vedtaket for Troms og Finnmark sin del. Når vedtaket nå er fattet tre ganger, bestemte Nordkalottfolket seg for at vi vil forholde oss

- Krabbekvotene bør forbli i Øst-Finnmark

- Det er et kjent trekk ved hele fiskerinæringen at alle vil ha alt det de andre har. Åpner man for at fiskere i Vest-Finnmark skal få kongekrabbekvote i Øst-Finnmark, er det ingen grunn til å holde Troms og resten av landet utenfor. Inntil krabben er et reelt problem i vest og lengre sør, mener vi i Nordkalottfolket at krabbekvotene bør være forbeholdt de som har dem i dag, sier fiskeripolitisk talsmann og 3. kandidat til fylkeslisten, Lasse-Håvard Lyngmo fra Lyngen. Fiskerimyndighetene har ute på høring et forslag om å åpne for kongekrabbekvoter også for fiskere i Vest-Finnmark, noe som pr i dag er forbeholdt fiskere fra Måsøy/Nordkapp og østover. Fiskere og enkelte politiske aktører i Ve

Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square

Fylkestinget 2019-2023

Kontakt oss gjerne: 

Epost:

nordkalottfolket@gmail.com

Leder: 

Toril Bakken Kåven, mobil 92 86 86 70

1. nestleder: 

Kjellrun Wilihelmsen, mobil 41 49 92 37

2. nestleder: 

Roar Olsen, mobil 91 33 45 60

1. Toril Bakken Kåven, Alta

Vararepresentanter: 

1   Magne Ek, Alta 

2  Roar Olsen, Nordreisa

3  Lasse-Håvard Lyngmo, Svensby, Lyngen

4  Nora Marie Ollila, Tromsø

Sametinget 2017-2021

Valgt inn på Sametinget: 

1. Toril Bakken Kåven, 1968

2. Kjellrun Wilhelmsen, 1967

Vararepresentanter: 

Siw Line Thomassen, 1971

Klemet Mikkel Buljo, 1973

Kjetil Romsdal, 1958

Britt Irene Salamonsen, 1967

  • Facebook Social Icon

Copyright © Nordkalottfolket