Vi fortsetter jobben for nord!

Nordkalottfolkets Landsmøte har vedtatt følgende uttalelse: - Sametingsvalget nærmer seg og Nordkalottfolket vil fortsatt jobbe for å styrke og fremme de nordlige kulturer. Vi gjør dette med ståsted i nord, og med kunnskap og stolthet fra nord. Vi skal jobbe for likeverdighet mellom alle kulturer i nord, og mellom ulike næringer. Vi vil verne om vårt nordkalottske verdensbilde! - Naturen har dannet livsgrunnlaget for folk på Nordkalotten i tusener av år, og naturnærheten er en viktig del av levemåten i nord. Bærekraftig bruk er beste form for vern. - Den sjøsamiske og kvenske kulturen har vært spesielt utsatt for fornorskingspolitikken. Det er nå tiden for å styrke og utvikle disse, så samfu

Nytt regionlag i Vesthavet

Nordkalottfolket har denne helgen hatt Landsmøte og samling i Kvænangen. Vi fortsetter vår kamp for at vi nordkalottfolk skal få leve og bo i nord. Samtidig ønsker vi velkommen alle nye medlemmer, og gleder oss over at Vibeke Larsen og Odd-Roar Strømme er blitt medlemmer og nå starter jobben for nytt regionlag i Vesthavet. - Nordkalottfolket snakker alle samer, inklusiv kvenenes sak, der andre fokuserer mest på Indre Finnmark. Der NSR sier vern, sier vi at bærekraftig naturbruk er beste form for vern. Når NSR vil splitte opp Finnmark og skille ut Karasjok som egen eiendom, sier vi at Finnmark fortsatt skal eies av finnmarkingene med like rettigheter til jakt og fiske. Og der norske partier l

Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square

Fylkestinget 2019-2023

Kontakt oss gjerne: 

Epost:

nordkalottfolket@gmail.com

Leder: 

Toril Bakken Kåven, mobil 92 86 86 70

1. nestleder: 

Kjellrun Wilihelmsen, mobil 41 49 92 37

2. nestleder: 

Roar Olsen, mobil 91 33 45 60

1. Toril Bakken Kåven, Alta

Vararepresentanter: 

1   Magne Ek, Alta 

2  Roar Olsen, Nordreisa

3  Lasse-Håvard Lyngmo, Svensby, Lyngen

4  Nora Marie Ollila, Tromsø

Sametinget 2017-2021

Valgt inn på Sametinget: 

1. Toril Bakken Kåven, 1968

2. Kjellrun Wilhelmsen, 1967

Vararepresentanter: 

Siw Line Thomassen, 1971

Klemet Mikkel Buljo, 1973

Kjetil Romsdal, 1958

Britt Irene Salamonsen, 1967

  • Facebook Social Icon

Copyright © Nordkalottfolket