Sametinget: bidra til å avverge Coronadøden!

Vi står ovenfor en situasjon vi fortsatt ikke aner utfallet av, og som kommer til å berøre ufattelig mange, både privat og jobbmessig i mange år fremover. Samisk næringsliv og næringsliv i samiske områder er i en særstilling: bedriftene er små mikrobedrifter, de bidrar i stor grad til opprettholdelse av distriktene og de bidrar til å opprettholde en samisk identitet under og etter denne «dvalen». Staten har nå vært på banen, har innført hjelpetiltak, og lover at mer vil komme. Men, hvor er Sametinget i denne sammenhengen? Vi hører ikke et ord. Dette til tross for at de fleste bedrifter i samiske områder kommer til å lide store tap, og allerede nå er det lett å se at mange konkurser vil komme

Til lykke med Kvenfolkets dag!

Kjære alle sammen. - Det er ikke mange årene siden man begynte feiringen av Kvenfolkets dag, og det har fort vist seg å bli en viktig og flott markering for kvener over hele landet. Nordkalotten har i århundrer vært en miks av nordmenn, samer og kvener som har levd sammen side om side, og integrert gjennom naboskap og giftemål. Det finnes nå kvenforeninger store deler av landet, som feirer dagen, og på den måten synliggjør den fine historien om vårt flerkulturelle fellesskap som har vært i generasjoner. Akkurat i år blir feiringen annerledes, siden vi ikke kan møtes i sosialt lag, men det får man ta igjen til neste år! - Vi har etterlyst flere kulturelle markører som kan vise kvensk tilhørig

Vis solidaritet!

Godtfolk! Det er nå et faktum at vi har en epidemi og en pandemi i verden. Helsemyndighetene har satt inn sterke tiltak, og absolutt hele samfunnet er rammet, på mange forskjellige måter. I tillegg til de helsemessige utfordringer denne pandemien gir, er samfunnet sterkt preget gjennom at det meste stenges ned. De ansatte i helsesektoren gjør en formidabel innsats for oss, og vi må nå håpe alle de smittede får all den best tilgjengelige hjelpen de kan få, så liv reddes. Norge, og spesielt Nordnorge består av mest mikrobedrifter og små- og mellomstore bedrifter, ofte med streng økonomi. I tillegg til de store konsekvensene pandemien har på hver og en av oss personlig, hvordan vi skal få famil

Ønsker ikke den nye konsultasjonsloven

​​ Nordkalottfolket har i dag stemt mot den foreslåtte konsultasjonsloven. - Vi mener den tidligere konsultasjonsavtalen mellom Staten og Sametinget har fungert bra, og hadde man holdt seg til å lovfeste statens forpliktelser for konsultasjoner, ville vi vært positiv. I stedet er nå alle kommuner forpliktet til å konsultere. Vi frykter at med den nye konsultasjonsloven, påfører vi mange små kommuner en urimelig arbeidsmengde og ekstra mye byråkrati, noe som ikke nødvendig vis tjener samiske interesser i området. Det ønsker ikke Nordkalottfolket å være med på, sier Nordkalottfolkets leder Toril Bakken Kåven.

Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square

Fylkestinget 2019-2023

Kontakt oss gjerne: 

Epost:

nordkalottfolket@gmail.com

Leder: 

Toril Bakken Kåven, mobil 92 86 86 70

1. nestleder: 

Kjellrun Wilihelmsen, mobil 41 49 92 37

2. nestleder: 

Roar Olsen, mobil 91 33 45 60

1. Toril Bakken Kåven, Alta

Vararepresentanter: 

1   Magne Ek, Alta 

2  Roar Olsen, Nordreisa

3  Lasse-Håvard Lyngmo, Svensby, Lyngen

4  Nora Marie Ollila, Tromsø

Sametinget 2017-2021

Valgt inn på Sametinget: 

1. Toril Bakken Kåven, 1968

2. Kjellrun Wilhelmsen, 1967

Vararepresentanter: 

Siw Line Thomassen, 1971

Klemet Mikkel Buljo, 1973

Kjetil Romsdal, 1958

Britt Irene Salamonsen, 1967

  • Facebook Social Icon

Copyright © Nordkalottfolket