Rett opp i sviket mot kystbefolkningen og fiskerne.

Riksrevisjonens «Undersøkelse av kvotesystemet i kyst- og havfisket» bekrefter sviket, og rapporten må anses som velsignelse for oss politikere som har påpekt dette i mange år allerede. Endelig er det blitt bekreftet av Statens eget organ at dagens system er til fordel for kapitalen og ikke folket. Det er både en lettelse og en sorg å få bekreftet dette, sier leder av Nordkalottfolket Toril Bakken Kåven. Riksrevisjonen slår fast at kvotesystemet fører til fiskekvotene eies av færre, vi har færre aktive fiskere som eier fartøy med kvoter, det er løsere binding mellom båt og kvote og for kystflåten fører salg og kjøp av kvoter til endring i landingsmønster for fisk og negative utvikling for ky

Sammen om krav under Koronakrisen

Forretningsutvalget på Troms og Finnmark fylkesting har sammen utarbeidet en uttalelse med krav i forbindelse med Koronakrisen. Forretningsutvalget består av alle gruppelederne, og det er svært viktig og positivt at absolutt alle partier på fylkestinget står bak dette oppropet, sier Nordkalottfolkets gruppeleder Toril Bakken Kåven. - Jeg er svært glad for at alle partier ser den alvorlige situasjonen næringslivet i nord er kommet i. Nå er det bare å håpe at alle fylkespartier tar dette opp med sine respektive partier på Stortinget. Vi har denne gangen fokusert på tre viktige områder som staten må ta med seg når tiltakspakkene skal justeres. Dette er: 1. Den urettferdigheten som slår ut i ko

Ta vare på hverandre!

Coronatiltakene har slått ned i samfunnet på mange måter. Mens noen lever sine liv nesten som før, ser andre store konsekvenser av de tiltakene som er pålagt oss. Det er allerede 400 000 permitterte i landet, og vi tror dette vil stige når flere foreldre går ut av omsorgspermisjon over påske. Mange næringer er sterkt påvirket av coronatiltakene, og vi vet enda ikke hvilke endringer dette vil gi på lengre sikt. Men, en ting vet vi: bedriftene i nord, og bedriftene i distriktene er ekstra sterkt påvirket av denne krisen. I alle distrikter har vi stor andel av mikrobedrifter, dvs bedrifter med 1-5 ansatte, og for de minste, treffer ikke nødvendig vis intensivhjelpen fra staten - både fordi de e

Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square

Fylkestinget 2019-2023

Kontakt oss gjerne: 

Epost:

nordkalottfolket@gmail.com

Leder: 

Toril Bakken Kåven, mobil 92 86 86 70

1. nestleder: 

Kjellrun Wilihelmsen, mobil 41 49 92 37

2. nestleder: 

Roar Olsen, mobil 91 33 45 60

1. Toril Bakken Kåven, Alta

Vararepresentanter: 

1   Magne Ek, Alta 

2  Roar Olsen, Nordreisa

3  Lasse-Håvard Lyngmo, Svensby, Lyngen

4  Nora Marie Ollila, Tromsø

Sametinget 2017-2021

Valgt inn på Sametinget: 

1. Toril Bakken Kåven, 1968

2. Kjellrun Wilhelmsen, 1967

Vararepresentanter: 

Siw Line Thomassen, 1971

Klemet Mikkel Buljo, 1973

Kjetil Romsdal, 1958

Britt Irene Salamonsen, 1967

  • Facebook Social Icon

Copyright © Nordkalottfolket