Skred av innmeldinger til Nordkalottfolket

Etter debatten om utmarksbruk og motorferdsel, har Nordkalottfolket opplevd et skred av innmeldinger. - Likeverdig behandling av utmarksbrukere har jo vært en fanesak for oss helt siden vi startet, og vi har tatt det opp i alle mulige sammenhenger. Siden vi nå er inne både i Troms og Finnmark Fylkesting og Sametinget, har vi fått to ulike arenaer å ta det opp på, sier leder Toril Bakken Kåven. Samtidig var vi veldig klar på at det finnes bare et sted man kan endre lovverket, og det er på Stortinget. Vi kan være hvor frustrert vi vil, men det er de nasjonale partiene som må endre loven. - Noen utmarksbrukere tok kontakt med oss for å få informasjon om hvordan vi jobber, og Kåven orienterte sa

Ta landet i bruk - med tog.

Tiden er inne for å tenke motkonjunktur og det store nordnorske samfunnsløftet. Det bør starte med tog til Troms og Finnmark. I dag. Coronatiden har startet. At Norge er i en økonomisk bølgedal, trenger vel ingen å tvile på, og at Nordnorge er spesielt hardt rammet, er godt dokumentert. Reiselivsnæringen har fått avrevne føtter, og vil være skadet i flere år. Oljeproduksjonen, vår rike onkel, er sterkt blødende og eldes. Som alle så fornuftig snakker om, så er det nå man må investere. Nå kan vi bygge opp for en felles, sterk fremtid i nord. Motkonjunktur for et bedre Nord. Og investere er hva vi må gjøre i Norge nå. Milliardene som nå går til koronatiltak, må snus fra passiv støtte, til å j

May Kristin Knutsen ny leder i region Gaisi/Troms.

Nordkalottfolket region Gáisi/Troms gjennomførte digitalt årsmøte den 6.mai. Årsmøtet takket Roar Olsen for innsatsen som leder i foregående år og valgte May Kristin Knutsen fra Kvaløya som leder. Med seg i styret har hun Lone Beate Ebeltoft og Ronny Andre Lyngmo, begge Tromsø, som styremedlemmer og Lasse Håvard Lyngmo, Lyngen, som nestleder. May Kristin har hatt 1 år hvilepause som regionsleder men ser nå frem til å være med å bidra til å gjøre partiet enda mer kjent i Gáisi/Troms. Hun startet i partiet da hun var bosatt i Alta og har tatt med seg sitt engasjement sørover. -Vi har et stort potensiale dersom vi greier å synliggjøre oss og vår politikk bedre. Min oppgave blir å motivere og le

Skrot motorferdselloven i samlet tropp

Sametinget og Fylkestinget må gå sammen og kjempe for utmarksbruk i nord Store deler av befolkningen i nord har et annet syn på utmark en majoriteten i sør, men vi har blitt påtvunget en motorferdsellov som ikke hensyntar at her bor svært få mennesker, og at kulturbasert høsting har vært viktig del av livet i nord. Utmarka er viktig både for bolyst, utmarkskulturen, næringer og for ivaretagelse av samisk og annen nordkalottsk kultur. Loven ødelegger for store deler av den rike høstingskulturen vi har i nord, og vil i fremtiden sørge for at verdifull kunnskap og arbeidsplasser går tapt. Det vil være et stort tap for den nordnorske naturen, men også tap av næringskunnskap som kan være viktig

Ingen skal måtte gå på NAV ved verdens rikeste hav

Naturressursene må gi positive ringvirkninger lokalt. Vi er utrolig skuffa over resultatet etter at kvotemeldingen ble behandlet i stortinget forrige uke. Igjen gis kvotebaroner en gavepakke. Nok en gang sitter vi i våre kystsamfunn og er taperne. Det er helt utrolig at dette får fortsette. Riksrevisjonen har bekreftet det vi alltid har sagt: Fisken er havnet på færre og rike hender. Tilbake sitter vi fratappa for fisk og muligheter som gjorde at våre forfedrene slo seg ned her. Fiskeriminister Svein Ludvigsen (2001-2005) startet det hele. Dessverre har de rødgrønne bidratt til at utviklingen har fått fortsette. En kan spørre seg hvordan så alvorlige beslutninger for kyst, fiskere og

Regionlag Avjovarre med flere uttalelser

Nordkalottfolket region Avjovarre har hatt årsmøte 11. mai, og det er stor aktivitet rundt flere saker. Maylen Berg fra Porsanger har overtatt ledervervet etter Bror Ivar Salamonsen fra Karasjok. De har kommet med følgende to uttalelser: Skrot Motorferdselloven i samlet tropp. Store deler av befolkningen i nord har et annet syn på utmark en majoriteten i sør, men vi har blitt påtvunget en motorferdsellov som ikke hensyntar at her bor svært få mennesker, og at kulturbasert høsting har vært viktig del av livet i nord. Utmarka er viktig både for bolyst, utmarkskulturen, næringer og for ivaretagelse av samisk og annen nordkalottsk kultur. Loven ødelegger for store deler av den rike høstingskultu

Nordkalottfolket regionlag Vesthavet er etablert!

Den 4.mai ble regionlag for Nordkalottfolket stiftet i Vesthavet. Stiftelsesmøtet ble gjennomført digitalt i disse corona-tider. Odd-Roar Strømme fra Bjerkvik ble valgt som regionsleder og sammen med seg i styret har han med seg Vibeke Larsen fra Vassdal, Hogne Haug fra Steigen og Maia Arnesen på Sortland. -Jeg gleder meg til å fronte Nordkalottfolket og å være stemmen fra nord for oss i nord. Vårt mangfold i det samiske samfunn og våre sammenvevde kulturer i nord trenger stemmer som verdsetter og fronter våre ulikheter og likheter, og som jobber frem likeverdighet. Vi er helt avhengig av et godt samarbeid med alle grupper for å lykkes her nord, avslutter den nyvalgte leder Odd-Roar Strøm

Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square

Fylkestinget 2019-2023

Kontakt oss gjerne: 

Epost:

nordkalottfolket@gmail.com

Leder: 

Toril Bakken Kåven, mobil 92 86 86 70

1. nestleder: 

Kjellrun Wilihelmsen, mobil 41 49 92 37

2. nestleder: 

Roar Olsen, mobil 91 33 45 60

1. Toril Bakken Kåven, Alta

Vararepresentanter: 

1   Magne Ek, Alta 

2  Roar Olsen, Nordreisa

3  Lasse-Håvard Lyngmo, Svensby, Lyngen

4  Nora Marie Ollila, Tromsø

Sametinget 2017-2021

Valgt inn på Sametinget: 

1. Toril Bakken Kåven, 1968

2. Kjellrun Wilhelmsen, 1967

Vararepresentanter: 

Siw Line Thomassen, 1971

Klemet Mikkel Buljo, 1973

Kjetil Romsdal, 1958

Britt Irene Salamonsen, 1967

  • Facebook Social Icon

Copyright © Nordkalottfolket