Motorferdselloven må revideres

- Om Troms og Finnmark fylke skal ta sine innbyggere på alvor, så må man nå se på hvor store konflikter og utfordringer Motorferdselloven gir. Det er ikke så rart, den er nå 53 år, og har kun vært «klattet på», uten å ta en total revidering. Skal vi få likeverdig behandling av folk i nord, er det viktig at fylket stiller seg bak tanken om at motorferdselloven i dag er både urettferdig og utgått på dato. Folk føler at de blir ikke likeverdig behandlet, og da må man gjøre grep, sier Toril B. Kåven, fylkestingsrepresentant for partiet Nordkalottfolket. - Vi har lenge kjempet for at man skal få fortsette med tradisjonell utmarksbruk i nord, noe som er viktig ikke bare i distriktskommunene men og

Finnmarksvidda må ikke gjerdes inne

- Det var med forundring vi leste i media forleden at det nå åpnes for å gjerde inn vinterbeitene. Vi forstår ikke at dette kan være mulig – reindrifta har klart seg uten disse i mange generasjoner, og det er ingen grunn til at man ikke skal klare det fremover. Med en inngjerding av beitene, går vi over til en helt annen type reindrift enn vi noen gang har hatt før, og man bør tenke nøye over om det er ønskelig, sier Nordkalottfolkets fylkestingsrepresentant Toril Bakken Kåven. - Nordkalottfolket har derfor fremmet følgende uttalelse til Troms og Finnmark fylkesting, og håper selvfølgelig å få fylkestinget til å være positiv til dette. Venstre har også stilt seg bak forslaget, noe vi selvføl

Kjetil Romsdal ble gjenvalgt som leder

Regionslaget i Nordre hadde digitalt årsmøte 26.mai. Kjetil Romsdal fra Alta ble gjenvalgt som leder. Med seg i styret har han Lene Knutsen, Marianne S. Vetoniemi og Hilde-Kathrine Nilsen. Rolf Wilhelmsen stiller som vara. Årsmøtet takket Siw Line Thomassen for god innsats i styret for Nordre region. Den rolige Kjetil Kjetil Romsdal har vært med Nordkalottfolket siden partiets oppstart. En rolig kar som både har vært innvalgt som fast representant og vara på Sametinget, i dag møter han som vara på Sametinget. På spørsmål om hva som driver han til å holde ut i politikken, så er det likeverdighetskampen som stadig må føres. -Ikke bare like rettigheter til bruk av fjell og mark, men også til sk

Sametingets budsjett: NSR, SP og AP helt uten retning

Nordkalottfolket og Høyre flytter på 8 millioner i Sametingets reviderte budsjett Til tross for at næringslivet i samiske områder blør og arbeidsplasser går tapt har det NSR-ledede Sametinget bestemt seg for å bruke språkpenger på en generell lønns- og prisstigning til allerede offentlige finansierte organisasjoner og institusjoner, inkluderte politiske organisasjoner. Det er rett og slett utrolig at flertallet svarer på bedriftsdøden og tidenes høyeste arbeidsledighet ved å belønne de som er minst berørt av coronatiltakene og tomme ordrebøker, altså de som har sin faste og trygge overføring fra Sametinget, sier Toril Bakken Kåven. - Nordkalottfolket har hatt et konstruktivt samarbeid med Hø

Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square

Fylkestinget 2019-2023

Kontakt oss gjerne: 

Epost:

nordkalottfolket@gmail.com

Leder: 

Toril Bakken Kåven, mobil 92 86 86 70

1. nestleder: 

Kjellrun Wilihelmsen, mobil 41 49 92 37

2. nestleder: 

Roar Olsen, mobil 91 33 45 60

1. Toril Bakken Kåven, Alta

Vararepresentanter: 

1   Magne Ek, Alta 

2  Roar Olsen, Nordreisa

3  Lasse-Håvard Lyngmo, Svensby, Lyngen

4  Nora Marie Ollila, Tromsø

Sametinget 2017-2021

Valgt inn på Sametinget: 

1. Toril Bakken Kåven, 1968

2. Kjellrun Wilhelmsen, 1967

Vararepresentanter: 

Siw Line Thomassen, 1971

Klemet Mikkel Buljo, 1973

Kjetil Romsdal, 1958

Britt Irene Salamonsen, 1967

  • Facebook Social Icon

Copyright © Nordkalottfolket