Nedleggelse av lokale bankavdelinger reduserer viktig lokalkunnskap i distriktene

Sparebank1 Nord-Norge har nå meldt at de halverer antall bank-filialer, og det er distriktene som blir stående uten tilbud. -Som ung fra Karasjok bekymrer denne utviklingen meg. Eksempelvis Tana, Karasjok og Kautokeino vil bli stående uten fysiske banktilbud etter denne reduksjonen. Bankene har i lengre tid vært mer enn bare en institusjon for pengetransaksjoner. De besitter kunnskap om det lokale eiendomsmarkedet, det lokale næringslivet og det samfunnet de server. Med denne kunnskapen yter de rådgivning og veiledning som er utrolig viktig både for unge i etableringsfasen og for næringslivet. Og med disse kunnskapsrike tjenestene bidrar de til distrikts-etableringer både privat og i nærings

Vil du være med på laget?

Folkepartiet Nordkalottfolket vokser stadig, og skal være en røst som synes og høres i fremtiden. Vi trenger deg med på laget – er du klar? Meld deg inn i dag, og få medlemskapet godskrevet også for 2021. Vi trenger unge, gamle, folk i øst, nord, vest og sør. Og nei, du trenger ikke å være i valgmanntallet til Sametinget for å være med - her er plass til alle :-) Vi trenger deg som - vil at våre stemmer fra nord skal høres og synes, også i sør. - er ung, og som vil si, og forme hvordan din egen fremtid skal bli - er voksen, og som har forventninger til hva sametinget og fylkestinget i nord skal drive med - er opptatt av likeverdighet mellom folk, og samtidig ser at enkelte folkegrupper må h

Ungdommene i Nordkalottfolket stifter ungdomsparti

Ungdommer i Nordkalottfolket har bestemt seg for å starte et ungdomsparti for ungdom i nord. På det digitale møtet søndag 6.september ble interimstyret valgt. Katarina Jørstad Thoresen (20 år) fra Alta ble valgt som leder sammen med Aina Madelen Nordsletta Aslaksen (20 år) , fra Karasjok nå bosatt i Fredrikstad, og Charlotte Solli Larsen (24 år), fra Vassdalen nå bosatt i Bodø. Ungdomsrøst fra Nord-Norge -Vår oppgave fremover blir å se på hvordan vi kan organisere oss og etablere oss. En ting er vil helt klar på; Vi skal fremme ungdomsperspektivet i nord. Når andre ungdomsparti prater om urfolk er det gjerne om folk som bor på andre siden av kloden, vi vet at Norge har sitt eget urfolk, same

Gi midler til den nye samiske forfatterforeningen

Sametinget har sendt den nye samiske mforfatterforeningen, Searvi sámi girječállide / Siebrre sáme girjjetjállijda, ut i en hengemyr, hvor de sendes fra den ene til den andre, uten å få hjelp. Det er bare så utrolig uverdig og lukter diskriminering lang vei, sier Nordkalottfolkets leder Toril Bakken Kåven. Sist fredag behandlet Sametinget den fireårige samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene. Denne avtalen regulerer også hvem som er part i de årlige kunstnerforhandlingene mellom Sametinget og kunstnerne. Den nye forfatterforeningen er ikke definert som part, og har dermed heller ikke muligheter for å påvirke hverken stipendordninger eller å få organisasjonst

Fremtidig utvikling av samiske spesialisthelsetjenester, plenumsak 028/20 Fellesforslag fra Høyre ve

Sametingets vedtak tar utgangspunkt i at samiske pasienter har rett til likeverdige helsetjenester på lik linje med den øvrige befolkning. Sentrale myndigheter er forpliktet gjennom norske lover og internasjonale konvensjoner til å tilby likeverdige helsetjenester til den samiske befolkningen. Gjennom ratifiseringen av ILO 169 har norske myndigheter anerkjent at samene har en særstilling som urfolk. Dermed har myndighetene forpliktet seg til å legge til rette for at samene skal ha mulighet til å ta vare på og utvikle sin kultur og samfunn på egne premisser, også innenfor utvikling av helsetjenester. Sametinget er fornøyd med at samers behov og tilnærminger til egen helse tilpasset deres s

Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square

Fylkestinget 2019-2023

Kontakt oss gjerne: 

Epost:

nordkalottfolket@gmail.com

Leder: 

Toril Bakken Kåven, mobil 92 86 86 70

1. nestleder: 

Kjellrun Wilihelmsen, mobil 41 49 92 37

2. nestleder: 

Roar Olsen, mobil 91 33 45 60

1. Toril Bakken Kåven, Alta

Vararepresentanter: 

1   Magne Ek, Alta 

2  Roar Olsen, Nordreisa

3  Lasse-Håvard Lyngmo, Svensby, Lyngen

4  Nora Marie Ollila, Tromsø

Sametinget 2017-2021

Valgt inn på Sametinget: 

1. Toril Bakken Kåven, 1968

2. Kjellrun Wilhelmsen, 1967

Vararepresentanter: 

Siw Line Thomassen, 1971

Klemet Mikkel Buljo, 1973

Kjetil Romsdal, 1958

Britt Irene Salamonsen, 1967

  • Facebook Social Icon

Copyright © Nordkalottfolket