NSR-flertallet sier nei til Finnmark som felleseie

Nordkalottfolket fikk ikke gjennomslag for at Finnmark skal være et felleseie for de som bor der. – Det viser at NSR vil stykke opp Finnmark bit for bit i norske og samiske soner, sier Toril Bakken Kåven og Kjetil Romsdal fra Nordkalottfolket. Før Sametingets plenum denne uka, la Nordkalottfolket fram en sak der vi uttrykte bekymring for at Finnmarkskommisjonen så ut til å dreie rettighetsarbeidet over mot privatisering av Finnmark. Bakgrunnen er at kommisjonen foreslår at innbyggerne i Karasjok skal ha kollektiv eiendomsrett til naturen i kommunen. - Nordkalottfolket advarer mot dette fordi det vil danne presedens for Kautokeino og trolig også deler av Tana, Porsanger og Alta.  Derfor la vi

Stadfestelse av urfolksprinsippet om at jorda tilhøres oss alle i fellesskap

Nordkalottfolket har alltid vært tydelig på hva vi tenker om Finnmarkseiendommen. Det såes nå så mye tvil om man ønsker dette felleseie, at det er viktig at vi som samer går foran og stadfester som prinsipp at vi faktisk ønsker at urfolkstankegangen skal gjelde for eierskap til utmarka i Finnmark. På lik linje om at flertallet på Sametinget nå er enige om prinsippet om at bærekraftig bruk er beste form for vern, må vi også stadfeste vårt syn på utmarka i Finnmark. - Som Finnmarking kjenner jeg ikke til noe annet enn at jorda eier vi i fellesskap. Slik har det vært i generasjoner, og for oss som er oppvokst med denne felleseie-tankegangen, er det uvirkelig at Finnmark kan splittes opp i mange

Nordkalottfolket fremmer ny sak om egen næringslov om utmarksnæring og kulturell høsting

I dette samtingsplenumet fremmer Nordkalottfolket på nytt sak om egen næringslov om utmarksnæring og kulturell. -Vi ser at sterke krefter på Sametinget forsøker å skape et inntrykk av at Nordkalottfolket ikke jobber for å få samiske næringer og samisk utmarksbruk anerkjent og styrket, noe som selvfølgelig er helt urikitg. Utmarksbruk, utmarksnæring og næringsutvikling har vært viktige fokusområder for oss i mange år. Men, siden flere nå ser ut til å våkne i forhold til utmarksbruk og utmarksnæring, tar vi tak i en sak som det har vært stor enighet om hos oss i mange år- sier Kjetil Romsdal som møter i Toril Bakken Kåvens sted ved dette sametingsplenumet Nordkalottfolket har flere ganger frem

Toril Bakken Kåven er Nordkalottfolkets presidentkandidat

I forkant av nominasjonen har en valgkomite, bestående av folk fra alle regionlagene, brukt høsten til å vurdere ulike kandidater og foreta intervju. En enstemmig valgkomite innstilte Toril B. Kåven som Nordkalottfolkets presidentkandidat med blant annet denne begrunnelsen: En hverdagspolitiker som står støtt i stormen - Toril Bakken Kåven kjenner både organisasjonen Nordkalottfolket og Sametinget. Hun har gjennom snart 16 år utmerket seg som en politiker som tar opp hverdagsutfordringer til både samer og kvener. Hun kjenner selv på kroppen hvordan det er å kjempe mot både byråkrati og annet for å få lov til å drive med næringsvirksomhet i samiske områder. Toril er også kjent utover egen val

Foreslår fylkeskommunal kvensk koordinator og Lakselv videregående også som kvensk ressursskole

Venstre og Nordkalottfolket løfter i dag en sak på Troms og Finnmark Fylkesting om også å gjøre Porsanger Videregående skole til en kvensk ressursskole. - Vi syns det er veldig bra at fylkesrådet har funnet plass til å gjøre Porsanger til en ressursskole for sjøsamisk kultur og språk, og syns dette er spennende og helt riktig vei å gå. Den sjøsamiske kulturen har altfor lenge vært neglisjert, og trenger ekstra fokus for å styrkes og vitaliseres. Sjøsamisk kultur har lidd stort under fornorskningsprosessen som har pågått, men i mange fjordstrøk merker man nå en gryende interesse for, og stolthet rundt sin egen sjøsamiske bakgrunn og kultur. Det er viktig at dette ivaretas og blir en naturlig

Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square

Fylkestinget 2019-2023

Kontakt oss gjerne: 

Epost:

nordkalottfolket@gmail.com

Leder: 

Toril Bakken Kåven, mobil 92 86 86 70

1. nestleder: 

Kjellrun Wilihelmsen, mobil 41 49 92 37

2. nestleder: 

Roar Olsen, mobil 91 33 45 60

1. Toril Bakken Kåven, Alta

Vararepresentanter: 

1   Magne Ek, Alta 

2  Roar Olsen, Nordreisa

3  Lasse-Håvard Lyngmo, Svensby, Lyngen

4  Nora Marie Ollila, Tromsø

Sametinget 2017-2021

Valgt inn på Sametinget: 

1. Toril Bakken Kåven, 1968

2. Kjellrun Wilhelmsen, 1967

Vararepresentanter: 

Siw Line Thomassen, 1971

Klemet Mikkel Buljo, 1973

Kjetil Romsdal, 1958

Britt Irene Salamonsen, 1967

  • Facebook Social Icon

Copyright © Nordkalottfolket