Gratulerer med Kvenfolkets dag!

- Det er gledelig at kvenene nå har en felles festdag 16. mars hvor man kan feire seg selv og ha fokus på kvensk kultur og historie, sier leder Toril B. Kåven. For Nordkalottfolket har det vært naturlig at vi tenker likeverdighet mellom norsk, samisk og kvensk kultur i nord, og selv om vi samer har vårt eget parlament, har vi mye å bidra med for å støtte og løfte den kvenske kulturen. Det betyr ikke at Sametinget skal «overtas» av kvener, eller at kvenske saker skal overta sametingets dagsorden. Det betyr enkelt at de gangene det er naturlig å fremme likeverdighet mellom folkegruppene, så er det en stor styrke at Sametinget gjør det, som i neste omgang kan styrke kvenene i deres videre arbeid mot mer anerkjennelse for sin kultur og historie, sier Toril Bakken Kåven.

- Flere ganger de siste årene har vi sett at Sametinget har støttet kvenene i deres arbeid for å få aksept for egen kultur. Dette så vi i arbeidet med å høyne språkstatusen for kvensk i europeisk sammenheng, og ikke minst da et samlet Sameting i desember 2016 foreslo å likestille samiske og kvenske kulturminner når kulturminneloven likevel må endres. Den æren skal vi dele med alle partier på Sametinget og er utrolig glad det ble et enstemmig vedtak. Samtidig er vi stolt av at det var vårt initiativ og vårt forslag, som førte til dette gledelige vedtaket, fortsetter Toril Bakken Kåven.

Til slutt linker vi til dette flotte innlegget fra Hilja Huru, leder i Norske Kveners Forbund, som forteller så flott om trekulturelt festår i år.

Nok en gang - gratuler med dagen og gratulerer til oss alle!

Fylkestinget 2019-2023

Kontakt oss gjerne: 

Epost:

nordkalottfolket@gmail.com

Leder: 

Toril Bakken Kåven, mobil 92 86 86 70

1. nestleder: 

Kjellrun Wilihelmsen, mobil 41 49 92 37

2. nestleder: 

Roar Olsen, mobil 91 33 45 60

1. Toril Bakken Kåven, Alta

Vararepresentanter: 

1   Magne Ek, Alta 

2  Roar Olsen, Nordreisa

3  Lasse-Håvard Lyngmo, Svensby, Lyngen

4  Nora Marie Ollila, Tromsø

Sametinget 2017-2021

Valgt inn på Sametinget: 

1. Toril Bakken Kåven, 1968

2. Kjellrun Wilhelmsen, 1967

Vararepresentanter: 

Siw Line Thomassen, 1971

Klemet Mikkel Buljo, 1973

Kjetil Romsdal, 1958

Britt Irene Salamonsen, 1967

  • Facebook Social Icon

Copyright © Nordkalottfolket