Fiskeri: en bærebjelke for sjøsamisk kultur!


Lasse Lyngmo og Tor Mikkola har begge lang erfaring som fiskarbønder og fiskere, og er våre mest engasjerte på fiskeripolitikk. De er 2. kandidater på våre lister i hhv Gaisi og Nordre valgkrets. Sammen med andre fiskeriengasjerte nordkalottfolk har vi her nedfelt noen av våre meninger om fiskeri. Det er selvfølgelig ikke utfyllende, og nye problemstillinger dukker opp nærmest daglig, og da tas de opp løpende. Ønsker du å snakke mer om fiskeri, kontakt gjerne fiskeripolitisk talsmann, Lasse Lyngmo.

Rettigheter

Sjøsamenes rett til fiske er basert på sjøsamenes historiske rettigheter til fiske som del av det materielle kulturgrunnlaget, og tilhører alle som bor i et sjøsamisk område. Dette for å beskytte og videreutvikle en viktig del av den samiske kulturen. Smith utvalgets forslag til forvaltning av kystfisket som kollektive rettigheter, må anerkjennes og innføres, slik at sjøsamiske fiskere og kystfiskere får en reell medbestemmelsesrett.

Kombinasjonsnæringer må revitaliseres og styrkes. Lovverket må justeres slik at det er mulig, og økonomisk bærekraftig å drive kombinasjonsdrift.

Deltakeradgangen til fiske må omfatte alle som bor i virkeområdet. Den samiske retten til fiske skal ikke begrenses med kvoter og systemet med omsettelige kvoter avvikles, spesielt innfor den minste fiskeflåten.

Fjordfiske skal i første omgang være forbeholdt den minste kystflåten, og forvaltningen må håndheve utestengelse av større fiskefartøy innenfor fjordfiskelinjene.

Kystfiskekvoten må økes, det vurderes å utvide ordningen til hele Troms. Dersom gruppe 2 blir større enn gruppe 1 skal gruppe 1 også få sin rettmessige del av denne. Kystfiskekvoten bør også omfatte andre fiskeslag som er kvotebelagt, slik som sei og hyse,

Det skal fortsatt gjelde for de samme områdene som tidligere i finnmark og Nordland.

Norsk statsborgerskap eller bosatt i 5 år skal være påkrevd for å få tildelt av kystfiskekvoten.

Oppdrett

Nordkalottfolket har samme holdning til oppdrett som til annen industri: vi er positive, såfremt det er bærekraft og nullutslipp fra næringen.

All økning i biomasse for oppdrett skal kun tildeles for lukkede anlegg. Eksisterende anlegg skal over en periode på 5 år over i lukkede systemer med tilnærmet nullutslipp. Dette for å kunne verne om samiske områder på en måte som sikrer kultur og naturmiljø.

Krabbefiske

Kvoter på krabbefiske skal komme de fiskerne til gode som har plager med krabbe i sitt tradisjonelle fiske. Ved en fremtidig utbredelse av krabbeområde må det videreføres til områder som omfattes av dette.

Rekefiske

Næringen gir stor lokal verdiskapning med små aktører som leverer fangsten lokalt og bearbeides på land i landsdelen. Og myndighetenes kontrollutstyr må være moderne. Vi ønsker å legge til rette for videreutvikling og styrking av næringa.

Vi er bekymret for villaksen. Våre lakseelver er ynglingsplass for brorparten av den nordatlantiske laksestammen. Når fisket reguleres i lakseelvene, må alle ta sin del av reguleringene.

Fylkestinget 2019-2023

Kontakt oss gjerne: 

Epost:

nordkalottfolket@gmail.com

Leder: 

Toril Bakken Kåven, mobil 92 86 86 70

1. nestleder: 

Kjellrun Wilihelmsen, mobil 41 49 92 37

2. nestleder: 

Roar Olsen, mobil 91 33 45 60

1. Toril Bakken Kåven, Alta

Vararepresentanter: 

1   Magne Ek, Alta 

2  Roar Olsen, Nordreisa

3  Lasse-Håvard Lyngmo, Svensby, Lyngen

4  Nora Marie Ollila, Tromsø

Sametinget 2017-2021

Valgt inn på Sametinget: 

1. Toril Bakken Kåven, 1968

2. Kjellrun Wilhelmsen, 1967

Vararepresentanter: 

Siw Line Thomassen, 1971

Klemet Mikkel Buljo, 1973

Kjetil Romsdal, 1958

Britt Irene Salamonsen, 1967

  • Facebook Social Icon

Copyright © Nordkalottfolket