Lukkede oppdrettsanlegg: kinderegg for næringen, miljøet og fjordfiskere!

I Dagens Næringsliv kunne vi 22.08. lese om et lukket oppdrettsanlegg under bygging i Brønnøy – bygd av AkvaFuture. All spill fra anlegget renses og avføringen benyttes til bioengergi. Forsøk over 5-6 år viser null lakselusproblematikk. Eierne uttaler selv at «Oppdrettsanlegget er noe dyrere å bygge enn dagens anlegg, men dersom man tar med alle kostnadene knyttet til lakselus og andre sykdommer, tror vi at vi vil være konkurransedyktig».

Olje- og gassinustrien har krav om nullutslipp når de opererer i havet, og strenge krav følger driftsfasen, men også i alt utstyr som brukes. Det skal dokumenteres at hver eneste kobling og rør ikke avgir farlige stoffer til havet.

- Hvorfor i all verden er det denne forskjellsbehandlingen? Det er utrolig at det fortsatt tillates store utslipp i havet fra oppdrettsanleggene. Det dreier seg ikke bare om avføring, men enorme mengder lusegift, som er gift også for andre enn lakselusa. Tselus. Ekstremt giftig – og den bare fortynnes. Hva når fortynningen er blitt konsentrert nok? spør Lasse Lyngmo som er fiskeripolitisk talsmann og 2. kandidat i Troms hos Nordkalottfolket på Sametinget. Vi ser for eksempel at reka forsvinner flere steder hvor det er lakseoppdrett i nærheten.

- Det finnes garantert flere mulige bruksområder for avfallet. Biokjemiindustrien vil bli en en stor ny næring, og man har allerede i forsøk sett at dette avfallet kan også brukes som gjødsel i landbruket. Per i dag er det ressurser på avveie, som vi må få inn i næringskjeden igjen, avslutter Lyngmo.

- Det er utrolig at det fortsatt tillates åpne anlegg i Norge, sier Toril Bakken Kåven. At ikke myndighetene forstår at når aktører allerede nå bygger lukkede anlegg, er det garantert god økonomi.

- Det er opplagt hva de er redde for: konkurransen fra utlandet. Med lukkede anlegg kan oppdrett drives hvor som helst i verden. Men, det er for sent. Lukkede anlegg kommer, og da er vi uansett konkurranseutsatt.

- Vår spådom er at om få år vil det bli en kraftig vekst av lukkede oppdrettsanlegg i verden. Det gjelder å være tidligst ute, og få den aller beste teknologien utviklet. Derfor har vi programfestet at innen 5 år skal all oppdrett inn i lukkede anlegg. På den måten redder vi dyrelivet i havet, vi redder fjordfiskernes arbeidsplasser – og vi bidrar til å redde arbeidsplasser i oppdrettsnæringen. 3 positive effekter ut av et lønnsomt prosjekt - det må da være et bra kinderegg, avslutter Kåven.

Fylkestinget 2019-2023

Kontakt oss gjerne: 

Epost:

nordkalottfolket@gmail.com

Leder: 

Toril Bakken Kåven, mobil 92 86 86 70

1. nestleder: 

Kjellrun Wilihelmsen, mobil 41 49 92 37

2. nestleder: 

Roar Olsen, mobil 91 33 45 60

1. Toril Bakken Kåven, Alta

Vararepresentanter: 

1   Magne Ek, Alta 

2  Roar Olsen, Nordreisa

3  Lasse-Håvard Lyngmo, Svensby, Lyngen

4  Nora Marie Ollila, Tromsø

Sametinget 2017-2021

Valgt inn på Sametinget: 

1. Toril Bakken Kåven, 1968

2. Kjellrun Wilhelmsen, 1967

Vararepresentanter: 

Siw Line Thomassen, 1971

Klemet Mikkel Buljo, 1973

Kjetil Romsdal, 1958

Britt Irene Salamonsen, 1967

  • Facebook Social Icon

Copyright © Nordkalottfolket