En stemme til SP er en stemme til NSR?


På direkte spørsmål har presidentkandidat for SP, Cecilie Hansen, svart at de samarbeider med det partiet der de får mest igjen for sin politikk. Vi har sett at SP den siste tiden har fått inn sterke reindriftspolitiske krefter i partiet, som ønsker seg inn på Sametinget. Samtidig har allerede NSR fridd til SP (om de kommer inn) og begge reindriftsparti (Flyttsamelista og Sørsamisk Røst), de har gode erfaringer med å samarbeide med dem. Det er ikke tvil om hva NSR ønsker seg, og at SP er interessert.

For Nordkalottfolket er det uaktuelt å støtte et NSR-ledet råd, de ligger for langt unna oss politisk. Vi ønsker likeverdighet mellom folk i nord, ønsker å balansere lovverk og bidra likeverdighet mellom ulike næringer. Vi oppfatter NSR som en motpol til dette. NSR har aldri vært opptatt av utmarksbrukernes rettigheter, og kommer heller aldri til å røre i den problematikken så lenge de samarbeider med reindrifta. SP vil få uttelling på alt på sin reindriftspolitikk, og på alle andre områder som ikke skader reindrifta. Dermed kan ikke SP si nei til NSR.

Senterpartiet må avklare ovenfor potensielle velgere hvor de står politisk. Velgerne fortjener å få vite om en stemme til Senterpartiet er en stemme til NSR-ledet råd. Man kan ikke holde velgerne for narr. Slik jeg ser det nå, er det Nordkalottfolket, AP og Høyre som kan sørge for at NSR ikke får makt. Og hvis utmarkspolitikk og likeverdighet er viktig, er Nordkalottfolket beste alternativ.

Fylkestinget 2019-2023

Kontakt oss gjerne: 

Epost:

nordkalottfolket@gmail.com

Leder: 

Toril Bakken Kåven, mobil 92 86 86 70

1. nestleder: 

Kjellrun Wilihelmsen, mobil 41 49 92 37

2. nestleder: 

Roar Olsen, mobil 91 33 45 60

1. Toril Bakken Kåven, Alta

Vararepresentanter: 

1   Magne Ek, Alta 

2  Roar Olsen, Nordreisa

3  Lasse-Håvard Lyngmo, Svensby, Lyngen

4  Nora Marie Ollila, Tromsø

Sametinget 2017-2021

Valgt inn på Sametinget: 

1. Toril Bakken Kåven, 1968

2. Kjellrun Wilhelmsen, 1967

Vararepresentanter: 

Siw Line Thomassen, 1971

Klemet Mikkel Buljo, 1973

Kjetil Romsdal, 1958

Britt Irene Salamonsen, 1967

  • Facebook Social Icon

Copyright © Nordkalottfolket