Skremt over NRKs utestening av norskspråklige


Det er skremmende å lese hvordan en statlig mediekanal, vi stoler på skal vise et nyansert bilde av nyheter, systematisk og over år har utestengt over 70% av samisk befolkning.

Det er nylig kommet ut en solid bok: «Et folk – flere valg», skrevet av forskere fra flere ulike universitet. I dette forskningsarbeidet dokumenteres det at NRK Sapmi gjennom mange år har hatt en bevisst strategi å utestenge de norskspråklige så mye som mulig fra sine mediekanaler. De forsvarer det med at deres fremste formål er å styrke samisk kultur og språk. Oss norskspråklige er ikke gode nok samer for dem. Blant annet går det frem at:

- NRK Sapmi har tatt et helt konkret valg i forhold til å utestenge norskspråklige samer fra debatter og reportasjer. De unnskylder seg med at de har andre kanaler. - Men, vi vet at makta til en statskanal er enorm, og vi er helt avhengig av at noen tar det samiske samfunn på alvor. Det ser vi at statskanalen ikke gjør, de utestenger altså oss norskspråklige.

- NRK praktiserer at har man norskspråklige på de øverste plassene, blir man utelukket fra debatter og politiske spørsmål.

NRK Sapmi bidrar til forakt

- Vi syns statskanalen bidrar til forakt for norskspråklige samer. Gjennom mange år har de bevisst bygd opp under at samiskspråklige er viktigst. De har bidratt til å usynliggjøre 70% av den samiske befolkningen, ikke la deres syn komme frem. Mens resten av Norge er opptatt av integrering, er NRK Sampi forkjemper for segregering og utestengelse av sitt eget folk fra mediebildet. Vi har jo sett det, men å få det så grundig dokumentert av forskere, er svært skremmende, sier Kjetil Romsdal.

- Det var også noen av tilbakemeldingene vi fikk etter debatten i Tromsø som ble sendt: de norskspråklige forstod jo ikke hva som ble sagt på TV – så de kunne ikke følge debatten. Debatten hadde dermed verdi kun for 30% av samisk befolkning.

- Vi har over år jobbet for å vekke til live den samiske identiteten, ved å få folk til å forstå at de er ikke mindre norsk eller kvensk om de også aksepterer sin samiske bakgrunn. Mange av oss har vokst opp med disse tre kulturene tett vevd sammen, og er glad og stolt av å være en miks av flere identiteter. Å lese hvordan man bevisst skaper skiller og definerer norskspråklige samer som ikke bra nok, er som et kaldt gufs fra en tid vi helst vil glemme, sier Rolf Wilhelmsen, som er oppvokst i Børselv i Porsanger, og definerer seg som både nordmenn, kven og same.

Media bestemmer utfallet av valget

- Vi ser også at NRK Sapmi på forhånd har definert at det fins kun to alternative presidentkandidater: NSR og AP. Og, siden da alt skal foregå på samisk, er det kun NSR og NSRs støttepartier og deres holdninger som kommer frem i statskanalen – positivt fremmet må vite. AP og Wilhelmsen har ikke sjans!! Når i tillegg alle tema er bygd opp rundt språk og gruvedrift, har man allerede for mange måneder siden utpekt en vinner. Hva med kampen om fiskeriene? Hva med oppdretten som herjer tulling i fjordene våre? Og ikke minst, hva med den store frustrasjonen man ser i både indre Finnmark, Troms og deler av landet rundt manglende rettigheter til å kjøre i utmarka?

- Det er egentlig utrolig at vi som har flest norskspråklige får stemmer i det hele tatt. Det er i så fall helt imot viljen og ønsket til NRK Sapmi. Og at dette er et demokratisk problem, kan det ikke være tvil om. Det er også forskernes konklusjon. Vi kan ikke håpe annet enn at velgerne ser dette spillet, og fortsatt klarer å finne vårt syn, til tross for en mektig statskanal som forsøker å usynliggjøre oss, avslutter Kjetil Romsdal.

Fylkestinget 2019-2023

Kontakt oss gjerne: 

Epost:

nordkalottfolket@gmail.com

Leder: 

Toril Bakken Kåven, mobil 92 86 86 70

1. nestleder: 

Kjellrun Wilihelmsen, mobil 41 49 92 37

2. nestleder: 

Roar Olsen, mobil 91 33 45 60

1. Toril Bakken Kåven, Alta

Vararepresentanter: 

1   Magne Ek, Alta 

2  Roar Olsen, Nordreisa

3  Lasse-Håvard Lyngmo, Svensby, Lyngen

4  Nora Marie Ollila, Tromsø

Sametinget 2017-2021

Valgt inn på Sametinget: 

1. Toril Bakken Kåven, 1968

2. Kjellrun Wilhelmsen, 1967

Vararepresentanter: 

Siw Line Thomassen, 1971

Klemet Mikkel Buljo, 1973

Kjetil Romsdal, 1958

Britt Irene Salamonsen, 1967

  • Facebook Social Icon

Copyright © Nordkalottfolket