Sametinget må ta kampen for sykehustjenester på alvor.


- Det nye flertallet på Sametinget har til nå vært helt stille i debatten om forbedrede sykehustjenester som befolkningen i Alta og Kautokeino kjemper for. Selv var NSR klar i valgkampen på at dette var viktig – men betyr det likevel ikke noe etter at de nå er kommet til makta? spør Toril Bakken Kåven, leder av Nordkalottfolket på Sametinget.

- Vi har ventet og ventet på at det nye flertallet skal komme på banen og ta denne kampen sammen med befolkningen. Her har Sametinget en positiv sak, hvor man kan kjempe FOR noe, i stedet for den negative spiralen man er inne i, hvor man alltid kjemper MOT noe. Vi har store forventninger til at det nye flertallet på Sametinget tar befolkningen i den mest folkerike delen av Finnmark på alvor, og kjemper sammen med dem for å bedre sykehustjenestene for både Alta, Kautokeino og Kvænangen.

- Derfor har vi levert dette forslaget til behandling under Kunngjøring nye saker til desemberplenum 2017. Her er teksten til saken Nordkalottfolket har fremmet:

"Befolkningen i Alta, kjemper sammen med Kautokeino og andre omkringliggende kommuner en kamp for å få bedre sykehustjenester. Befolkningsendringen har vært stor i regionen de siste tiårene, og Alta er blitt et tyngdepunkt befolkningsmessig.

Det er for tiden et dok-8 (forslag til ny sak) til behandling på Stortinget, som omhandler krav om utredning for sykehus- og akuttjenester i Alta. Det er et viktig prinsipp ved store statlige investeringer, at man skal utrede om investeringen gir best mulig positiv effekt på befolkningen, i dette tilfellet mest helse for pengene. Rapporter som foreligger, antyder at å bygge opp tjenester i Alta, vil gi hele regionen bedret helsetilbud. Det synes dessverre som Stortinget ikke ønsker å ta kravet fra Altas befolkning på alvor, og utrede hva vil gi mest helse for pengene. Det er ikke første gangen man opplever at staten usynliggjør befolkning i samiske områder. Gjennom fornorskningsprosessen ble man fortalt både direkte, og indirekte gjennom manglende positive tiltak for befolkningen i nord, at man var mindre verdt enn mennesker lengre sør i landet. Man må heller ikke godta at staten setter de ulike sykehusene opp mot hverandre, slik det er gjort ved å antyde at det ikke er økonomi og faglig forsvarlig med et tredje sykehus.

Sametinget må snarest tilkjennegi sin støtte til aksjonen for bedre sykehustjenester for befolkningen i Alta og Kautokeino. Sametinget må be helseminister høye om konsultasjoner om saken. Vi må ikke godta å bli avspist med smuler".

Fylkestinget 2019-2023

Kontakt oss gjerne: 

Epost:

nordkalottfolket@gmail.com

Leder: 

Toril Bakken Kåven, mobil 92 86 86 70

1. nestleder: 

Kjellrun Wilihelmsen, mobil 41 49 92 37

2. nestleder: 

Roar Olsen, mobil 91 33 45 60

1. Toril Bakken Kåven, Alta

Vararepresentanter: 

1   Magne Ek, Alta 

2  Roar Olsen, Nordreisa

3  Lasse-Håvard Lyngmo, Svensby, Lyngen

4  Nora Marie Ollila, Tromsø

Sametinget 2017-2021

Valgt inn på Sametinget: 

1. Toril Bakken Kåven, 1968

2. Kjellrun Wilhelmsen, 1967

Vararepresentanter: 

Siw Line Thomassen, 1971

Klemet Mikkel Buljo, 1973

Kjetil Romsdal, 1958

Britt Irene Salamonsen, 1967

  • Facebook Social Icon

Copyright © Nordkalottfolket