Ønsker å effektivisere, men flertallet er negativ


Under sametingets åpning av desemberplenum bad vi om at plenumsmøtene gjøres mer effektive, vi kan enkelt spare en dag - og dermed få mer midler til gode tiltak til den samiske befolkning. Våre plenumsmøter varer fra mandag til fredag.

Dette falt ikke i god jord hos NSR og Arbeiderpartiet, som både mente vi trengte hvert minutt, og at vi forsøkte å slå politisk mynt på møteplanen. Vel - vår politikk har alltid vært å drive så effektivt og godt som mulig, det har vi gått til valg på. Det er en stor utfordring at Sametinget har lav tillit - og ved selv å være villig til å effektivisere, ville plenum vist at vi er villige til å ta en del av innsparingen. Vår påstand er at vi ville fått et like godt arbeid i plenum ved å starte kl 0800 om dagene, enn kl 0900. Eller ta en time fra vår 3-timers pause.

Her er vår merknad til møteplanen for uken:

«Nordkalottfolket merker seg at under plenumsmøtene starter møtene kl. 0900, vi har to halvtimes kaffepauser for dagen, i tillegg til 3 timer lunsjpause og såkalt gruppemøte midt på dagen, fra kl. 1200-1500. Dette gir til sammen 4 timer pause i tillegg til sen start.

Det er i tillegg satt opp et seminar fra 0900-1200 på onsdagen. Alt i alt er dagene lite effektive; man ville med enkelhet kunne spart inn fredagen med å ta litt av pausene de andre dagene. Som et minimum vil man kunne avslutte til lunsj fredag, ved bare å kutte en av lunsjpausene til 1,5 time i stedet for 3.

All den tid Sametinget hevder ovenfor velgere at vi stadig får mindre midler til vår virksomhet, må vi selv også være villige til å skjerpe inn rutiner, for å spare tid og penger. Nordkalottfolket ber om at man i fremtiden kutter plenum med minimum en dag om vi ønsker å bygge opp Sametingets tillit hos folket».

Fylkestinget 2019-2023

Kontakt oss gjerne: 

Epost:

nordkalottfolket@gmail.com

Leder: 

Toril Bakken Kåven, mobil 92 86 86 70

1. nestleder: 

Kjellrun Wilihelmsen, mobil 41 49 92 37

2. nestleder: 

Roar Olsen, mobil 91 33 45 60

1. Toril Bakken Kåven, Alta

Vararepresentanter: 

1   Magne Ek, Alta 

2  Roar Olsen, Nordreisa

3  Lasse-Håvard Lyngmo, Svensby, Lyngen

4  Nora Marie Ollila, Tromsø

Sametinget 2017-2021

Valgt inn på Sametinget: 

1. Toril Bakken Kåven, 1968

2. Kjellrun Wilhelmsen, 1967

Vararepresentanter: 

Siw Line Thomassen, 1971

Klemet Mikkel Buljo, 1973

Kjetil Romsdal, 1958

Britt Irene Salamonsen, 1967

  • Facebook Social Icon

Copyright © Nordkalottfolket