Glad for at sametingspresidenten og plenum fortsatt støtter kvensk språkarbeid


Kjellrun Wilhelmsen fra Nordkalottfolket stilte i dag Sametingsrådet et spørsmål vedrørende plenumslederens uttalelser om Kvensk språk og kultur. Foranledningen er at plenumsleder, Elisabeth Erke, var ute og uttalte at hun støttet ikke likeverdighet mellom samisk og kvensk språk. Wilhelmsen stilte dermed følgende spørsmål til Sametingsrådet:

"I 2014, på forslag til ny sak som omhandler Sametingets støtte til å oppgradere kvensk språkstatus fra nivå 2 til nivå tre, svarer Keskitalorådet at sametinget ser det som viktig å støtte arbeidet med å styrke minoritetsspråkene og dermed støtte arbeidet med å oppradere statusen for kvensks språk til også å omfatte del III av minoritetsspråkpakten.

Plenumsleder har i sosiale medier uttrykt «Jeg ser at man har en tendens til å ville likestille det kvenske med det samiske. Det kan man gjøre, men jeg støtter ikke det». Plenumsleder er den med høyest rang i sametinget, selv om det er rådet og presidenten som står for den praktiske politikken.

Mitt spørsmål til rådet er: Er det sånn at rådet (presidenten?) nå ikke lenger støtter den klare støtteerklæringen fra 2014?"

Sametingsrådet ved Sametingspresident Keskitalo svarte klart og tydelig: det er ingenting som er forandret i forhold til rådets mening og holdning til kvensk språkarbeid, man gir fortsatt full støtte til det kvenske språkarbeidet. Både NSR og AP var på Sametingets talerstol og bekreftet det samme.

- Nordkalottfolket er tilfreds med den klare presiseringen fra presidenten og sametingets flertall, og er glad den andre nordlige minoriteten fortsatt har sin solidariske støtte hos Sametinget, sier Wilhelmsen. Det overrasket oss stort at plenumsleder kunne gå ut og direkte fraskrive seg all støtte til kvensk språkarbeid. Vårt spørsmål blir da: dette må jo være komplisert hos politisk ledelse, når møtelederen, med høyere rang sier hun ikke støtter kvensk språkarbeid og likeverdighet i språk, mens presidenten så klart uttrykker sin støtte. Uttalelsene står jo i sterk kontrast til hverandre. Merkelig er det også at AP gir sin fulle støtte, samtidig som plenumsleder er AP-representant.

- Plenumslederen er her fullstendig i utakt med både sametingets plenum og sametingsrådet, det er jo både oppsiktsvekkende og beklagelig. Samtidig er vi tilfreds med at Sametingets uforbeholdne og positive støtte til kvensk språkarbeid, fortsatt står ved lag, avslutter Wilhelmsen.

Fylkestinget 2019-2023

Kontakt oss gjerne: 

Epost:

nordkalottfolket@gmail.com

Leder: 

Toril Bakken Kåven, mobil 92 86 86 70

1. nestleder: 

Kjellrun Wilihelmsen, mobil 41 49 92 37

2. nestleder: 

Roar Olsen, mobil 91 33 45 60

1. Toril Bakken Kåven, Alta

Vararepresentanter: 

1   Magne Ek, Alta 

2  Roar Olsen, Nordreisa

3  Lasse-Håvard Lyngmo, Svensby, Lyngen

4  Nora Marie Ollila, Tromsø

Sametinget 2017-2021

Valgt inn på Sametinget: 

1. Toril Bakken Kåven, 1968

2. Kjellrun Wilhelmsen, 1967

Vararepresentanter: 

Siw Line Thomassen, 1971

Klemet Mikkel Buljo, 1973

Kjetil Romsdal, 1958

Britt Irene Salamonsen, 1967

  • Facebook Social Icon

Copyright © Nordkalottfolket