Stopp verneprosessene i Troms og Finnmark


Nordkalottfolkets sametingsgruppe er sterkt kritisk til verneprosessene som nå pågår i Troms og Finnmark.

- Vi opplever stadig at nye verneprosesser foreslås og nye områder vernes, som er til direkte hinder for at vi alle skal få bruke naturen, ha næring og aktivitet i naturen, sier leder Toril B. Kåven.

Nordkalottfolket har derfor levert følgende forslag til behandling på Sametinget:

Høsten 2018 fikk alle fylkesmenn i oppdrag fra Miljødirektoratet å identifisere konkrete naturområder som kan være aktuelle for supplerende vern. Fylkesmannen i Troms og Finnmark har vurdert i overkant av 600 områder og identifisert 56 områder som kandidater.

Dette er alt fra våtmarksområder, elvedaler, viddelandskap, fjellområder, strender og annet. Vi har over år sett at man ønsker å verne store områder hvor samisk tilstedeværelse, utmarksbruk og –næring er avgjørende viktig for samisk og nordnorsk kultur, næring og levemåte.

I samisk og nordnorsk sammenheng har bruk som beste form for vern vært et grunnleggende prinsipp for hvordan leve og virke i naturen. Samtidig som man henter ved, plukker bær, fisker, driver rein, så følger man med og ivaretar naturen. Det synes om at fordi samer og nordboere gjennom generasjoner har vært flink å bruke områdene på en bærekraftig måte, skal man nå straffes med at lokalbefolkningen selv vernes bort fra områdene.

Det er i flere av disse områdene dokumentert utstrakt utmarksbruk og næringsvirksomhet. Det vil få store negative konsekvenser om lokalbefolkningen stenges ute fra de områdene man tradisjonelt har brukt til næring og utmarkshøsting, med tap av arbeidsplasser og tap av viktig samisk og nordnorsk høstingskultur.

Staten har internasjonale forpliktelser i forhold til å verne store landområder i årene fremover. Det er da lett å «ofre» Troms og Finnmark og verne ekstra mye i nord. Det bety at man her, hvor utmarksbruk og –næring er betydelig, skal vernes vekk fra arbeidsplasser og et meningsfylt liv.

Sametinget må snarest kontakte staten og stanse de pågående verneprosessene. Sametinget må også kontakte Troms og Finnmark fylkeskommuner og få til et samarbeid, hvor prosessene stanses, og om verneområder skal godkjennes, må det være etter samtykke fra lokalbefolkningen.

Fylkestinget 2019-2023

Kontakt oss gjerne: 

Epost:

nordkalottfolket@gmail.com

Leder: 

Toril Bakken Kåven, mobil 92 86 86 70

1. nestleder: 

Kjellrun Wilihelmsen, mobil 41 49 92 37

2. nestleder: 

Roar Olsen, mobil 91 33 45 60

1. Toril Bakken Kåven, Alta

Vararepresentanter: 

1   Magne Ek, Alta 

2  Roar Olsen, Nordreisa

3  Lasse-Håvard Lyngmo, Svensby, Lyngen

4  Nora Marie Ollila, Tromsø

Sametinget 2017-2021

Valgt inn på Sametinget: 

1. Toril Bakken Kåven, 1968

2. Kjellrun Wilhelmsen, 1967

Vararepresentanter: 

Siw Line Thomassen, 1971

Klemet Mikkel Buljo, 1973

Kjetil Romsdal, 1958

Britt Irene Salamonsen, 1967

  • Facebook Social Icon

Copyright © Nordkalottfolket