- Vold i nære relasjoner: vi menn må ta ansvar!

- Det er først og fremst vi menn som må endre adferd og holdning, sier Nordkalottfolkets Kjetil Romsdal. - Vi kan jo starte med egne barn. Er du så heldig å være far til en gutt, lær han hvor viktig det er å være snill. Fortell han at han på vei mot voksenverden kan risikere å bli både forelsket, sjalu, skuffet og sveket, men at han skal fortsette med å være snill. Å slå er aldri noe alternativ. Er du så heldig å være far til en jente, lær også henne hvor viktig det er å være snill, men også hvor viktig det er å sette grenser for hva man skal finne seg i, sier Kjetil Romsdal i Nordkalottfolket. Vi som voksne og fedre må også tenke på hvordan vi snakker om kvinner, både når vi har barn til stede, og oss imellom.

- Som sametingsrepresentant for Nordkalottfolket har jeg fått tilgang på mye informasjon om samfunnsmessige forhold i nordområdene på godt og vondt. Noe av det som opprører meg aller mest er den utviklingen vi ser innenfor «vold i nære relasjoner», fortsetter Romsdal.

- Dette er vold som i stor grad går ut over kvinner og barn, og voldsutøveren er gjerne mannen, samboeren, kjæresten og pappa til barna. Dette er nå kjent, stadfestet og en kjensgjerning. JA, det er VI. VI som skal være den sterke, trygge klippen i familien. JA, det er vi som utøver vold mot dem vi skal være aller mest glad i. JA, det er faktisk i stor grad vi menn som må gjøre noe.

Vold i nære relasjoner avdekkes i alle samfunnslag, og man har antatt at statistikken er relativt lik mellom norske og samiske samfunn på området. Nå viser nyere forskning at samiske hjemmemiljø er overrepresentert i denne statistikken. Hvorfor er det slik, og hva kan vi gjøre?, undrer Kjetil Romsdal seg over.

Statistikken er nedslående lesing:

· Sammenliknet med etnisk norske har samiske menn og kvinner dobbelt så stor risiko for å bli utsatt for vold og overgrep.

· En av to samiske kvinner opplever vold i løpet av sine liv. Det være seg emosjonell, fysisk eller seksualisert vold.

· Hver femte samiske mann oppgir å være utsatt for fysisk vold.

· Hver femte samiske kvinne opplever seksuelle overgrep.

· Hver femte samiske unge jente opplever seksuelle overgrep før fylte 18 år.

Sametingets mål om å sikre gode oppvekstvilkår og livsvilkår i trygge og attraktive samiske lokalsamfunn forutsetter at vi tar dette på høyeste alvor også i fortsettelsen, avslutter han.

For nærmere informasjon:

Kjetil Romsdal, Nordkalottfolket. Mobil 41401248

Fylkestinget 2019-2023

Kontakt oss gjerne: 

Epost:

nordkalottfolket@gmail.com

Leder: 

Toril Bakken Kåven, mobil 92 86 86 70

1. nestleder: 

Kjellrun Wilihelmsen, mobil 41 49 92 37

2. nestleder: 

Roar Olsen, mobil 91 33 45 60

1. Toril Bakken Kåven, Alta

Vararepresentanter: 

1   Magne Ek, Alta 

2  Roar Olsen, Nordreisa

3  Lasse-Håvard Lyngmo, Svensby, Lyngen

4  Nora Marie Ollila, Tromsø

Sametinget 2017-2021

Valgt inn på Sametinget: 

1. Toril Bakken Kåven, 1968

2. Kjellrun Wilhelmsen, 1967

Vararepresentanter: 

Siw Line Thomassen, 1971

Klemet Mikkel Buljo, 1973

Kjetil Romsdal, 1958

Britt Irene Salamonsen, 1967

  • Facebook Social Icon

Copyright © Nordkalottfolket