- Krabbekvotene bør forbli i Øst-Finnmark


- Det er et kjent trekk ved hele fiskerinæringen at alle vil ha alt det de andre har. Åpner man for at fiskere i Vest-Finnmark skal få kongekrabbekvote i Øst-Finnmark, er det ingen grunn til å holde Troms og resten av landet utenfor. Inntil krabben er et reelt problem i vest og lengre sør, mener vi i Nordkalottfolket at krabbekvotene bør være forbeholdt de som har dem i dag, sier fiskeripolitisk talsmann og 3. kandidat til fylkeslisten, Lasse-Håvard Lyngmo fra Lyngen.

Fiskerimyndighetene har ute på høring et forslag om å åpne for kongekrabbekvoter også for fiskere i Vest-Finnmark, noe som pr i dag er forbeholdt fiskere fra Måsøy/Nordkapp og østover. Fiskere og enkelte politiske aktører i Vest-Finnmark ønsker selvfølgelig det velkommen.

Men, vi må klare å heve blikket og tenke helhet, mener Lyngmo.

- Det tjener svært få i dag å åpne denne fangsten for alle. Det må ventes til krabben er et reelt problem i vest og lengre sør langs kysten. Selvfølgelig vil dette være et gode for fiskerne i Vest-Finnnmark, og siden oss i Troms, som eventuelt får fiske, men vi ødelegger da for den forvaltningen vi ønsker. Nemlig at nærhet til fiskefeltene skal gi rett til fiske, i dette tilfellet at negative konsekvenser skal gi rett til fangst.

- Om kystflåten fra vest og sør kjemper for å åpne krabbefangsten, er vi ikke bedre enn havfiskeflåten, som vi fra kystflåten stadig hevder er grådig og har fått for mye. Slik vi ser det er dette en «syretest»: nå må vi fiskere og politikere stå sammen og si høyt at de i øst får beholde kvotene, sier en engasjert Lyngmo.

- Vi har viktige kamper å kjempe for at vi små ikke skal bli skadelidende i den sentraliseringen og stormannssyken som har tatt regjeringa og stortinget. Og mens vi kjemper den kampen, må vi unne hverandre å tjene på fiske og fangst, og klappe hverandre på skuldrene når noe fungerer. Forvaltningen av kongekrabben har hittil fungert, og den bør ikke endres før kongekrabben er et reelt problem i Vest-Finnmark og lengre sør. Ikke glem at det er fritt fiske vest for Nordkapp – man kan ta opp alt man måtte ønske.

- Personlig ville det selvfølgelig være svært gunstig for meg også, som fisker fra Lyngen, å få kvote. Jeg har jo lenge fisket utenfor Sørøya. Men, det er ikke riktig helhetlig forvaltning å gå denne veien, så vårt synspunkt er klart, avslutter Lyngmo.

For nærmere informasjon, kontakt

Lasse-Håvard Lyngmo, telefon 91868473.

Fylkestinget 2019-2023

Kontakt oss gjerne: 

Epost:

nordkalottfolket@gmail.com

Leder: 

Toril Bakken Kåven, mobil 92 86 86 70

1. nestleder: 

Kjellrun Wilihelmsen, mobil 41 49 92 37

2. nestleder: 

Roar Olsen, mobil 91 33 45 60

1. Toril Bakken Kåven, Alta

Vararepresentanter: 

1   Magne Ek, Alta 

2  Roar Olsen, Nordreisa

3  Lasse-Håvard Lyngmo, Svensby, Lyngen

4  Nora Marie Ollila, Tromsø

Sametinget 2017-2021

Valgt inn på Sametinget: 

1. Toril Bakken Kåven, 1968

2. Kjellrun Wilhelmsen, 1967

Vararepresentanter: 

Siw Line Thomassen, 1971

Klemet Mikkel Buljo, 1973

Kjetil Romsdal, 1958

Britt Irene Salamonsen, 1967

  • Facebook Social Icon

Copyright © Nordkalottfolket