- Bruk regionreformen til vår fordel


- Man skal være forsiktig med å spå sikkert om fremtiden, men slik vi ser det, vil vi ikke gå for en reversering av regionreformen nå.

Nordkalottfolket har fått en del spørsmål om hva vi mener om regionreformen og og vil derfor klargjøre vårt syn.

Da regionreformen var et faktum, bestemte vi oss for at det nye fylkestinget var en arena hvor Nordkalottfolket vil være til stede og bidra til viktig utvikling i nord. Vi har medlemmer som er både for og mot. På Sametinget har Nordkalottfolket uttrykt vår bekymring og bedt regjeringen vurdere nok en gang å oppheve vedtaket for Troms og Finnmark sin del.

Når vedtaket nå er fattet tre ganger, bestemte Nordkalottfolket seg for at vi vil forholde oss til, og respektere dette. Vedtaket er gjort i et godt fungerende demokrati.

  • Når det først blir sammenslåing, vil vi være med å styre skuta framfor å stå utenfor.

  • Som enkeltpersoner er fortsatt flere av våre medlemmer for en reversering, og det har vi respekt for.

  • Vi har ikke vært med å bestemme noen vedtak i fylkene frem til nå, så når vi blir valgt inn på Fylkestinget må vi derfor forholde oss til den statusen det nye fylket har. Fortiden kan ikke endres – men fremover kan vi velge de beste løsninger for et livskraftig Troms og Finnmark.

  • Vi ønsker ikke en umiddelbar reversering av sammenslåingen. Som et minimum må reformen få «virke» noen år, før det evt vurderes endringer. Vi ønsker ikke å gå til valg med utgangspunkt i å jobbe for at man skal mislykkes i sammenslåing. Det vil bety å motarbeide og mislykkes med vedlikehold og bygging av veier, mislykkes med å få ned frafallet i videregående skole, og det vil være å motarbeide fremtidsrettet næringsutvikling. I enhver annen organisasjon ville man blitt oppsagt om man jobbet på en slik måte – og det med god grunn.

  • Det er vår plikt ovenfor alle oss som bor i nyfylket å gjøre det beste ut av reformen, og kjempe for det beste for oss i nord. Det har man gjort ut av alle andre reformer som har vært gjennomført. Vi lever i et demokrati, og må forholde oss til at vi ikke er en egen stat eller selvstendig region innenfor landet.

Bruk reformen til vår fordel

Reformer har alltid vært en del av samfunnsutviklingen. Vi har hatt utallige; HVPU-reformen, NAV-reformen og mange andre reformer. Når de er vedtatt demokratisk må vi gi dem en sjanse før vi dømmer dem nord og ned. Det er også lov å tenke tanken om at det kan jo hende det går bra. Men, det er vanskelig å si noe om fremtiden. Vi får gi sammenslåingen en sjanse, før vi konkluderer.

- Vi ønsker dermed å bruke regionsammenslåingen til noe positivt: om vi ikke får ansvar, så skal vi ta ansvar. Vise storting og regjering i sør hva som er annerledes i nord, og vi skal forvente og forlange økt fokus på løsninger som passer for vår nordkalottske måte å leve på. Vi vil ha flere arbeidsplasser med utgangspunkt i våre ressurser, basert på vår levemåte, natur og kultur. Vi skal ha gode samferdselsløsninger, utslippsfrie oppdrettsanlegg, tog til Troms og Finnmark - og vi skal ta utmarka i bruk, både for privatpersoner og næring. Står vi samlet kan vi klare å løse store utviklingsprosjekter og på den måten få makta i sør med på laget.

For de som ønsker et sterkere nord, livskraftige lokalsamfunn, fokus på nordlige løsninger og nordlige arbeidsplasser, nytter det ikke å stemme på partier som vil gjøre hva de kan for at storfylket skal mislykkes. Stem heller Nordkalottfolket, som har base i nord og som kun har et formål - jobbe til det beste for oss i nord.

Fylkestinget 2019-2023

Kontakt oss gjerne: 

Epost:

nordkalottfolket@gmail.com

Leder: 

Toril Bakken Kåven, mobil 92 86 86 70

1. nestleder: 

Kjellrun Wilihelmsen, mobil 41 49 92 37

2. nestleder: 

Roar Olsen, mobil 91 33 45 60

1. Toril Bakken Kåven, Alta

Vararepresentanter: 

1   Magne Ek, Alta 

2  Roar Olsen, Nordreisa

3  Lasse-Håvard Lyngmo, Svensby, Lyngen

4  Nora Marie Ollila, Tromsø

Sametinget 2017-2021

Valgt inn på Sametinget: 

1. Toril Bakken Kåven, 1968

2. Kjellrun Wilhelmsen, 1967

Vararepresentanter: 

Siw Line Thomassen, 1971

Klemet Mikkel Buljo, 1973

Kjetil Romsdal, 1958

Britt Irene Salamonsen, 1967

  • Facebook Social Icon

Copyright © Nordkalottfolket