Styrk beredskapen på Kvaløya


Nordkalottfolket på fylkestinget vil jobbe for å styrke akuttberedskapen for befolkningen som må krysse Sannesundbrua for å komme seg til UNN.

I dag går alt av utrykninger til og fra Kvaløya, og store områder utenfor, over denne værutsatte brua. Er vinden sterk må brua stenges, noe som spesielt på vinterhalvåret

har skjedd flere ganger de siste årene. Er vinden virkelig kraftig vil det også skape problemer for helikopteret fra UNN. Og ser man godt etter er jaggu ikke sjøveien heller den enkleste med tanke på hvor en eventuell ambulanse-/politibåt kan legge til. Akuttberedskapen for befolkningen på yttersiden av Tromsø er derfor sårbar.

Befolkningen på Kvaløya har lenge etterspurt tiltak og løsninger, men likevel er ingen løsning kommet på bordet. Dette skal Nordkalottfolket jobbe hardt for å løse. For oss er det naturlig at 16.000 beboere, forøvrig et antall langt over de fleste av storfylkets mange kommuner, skal være sikret hurtig hjelp når behovet er der. Også om vinden er sterk.

Kvaløya har ikke legevakt, og heller ikke brannberedskap dersom uhellet skulle være ute en uværsdag. At det i tillegg kan være behov for politi er heller ikke unaturlig for et område med så mye folk. Å kjøre via Malangen er ikke et godt alternativ om hjertet stopper, huset står i brann eller befolkningen føler seg truet og trenger hjelp fra politiet. Det må derfor snarest starte en utredning på hvordan dette kan løses på best mulig måte. Det må lages en løsning som sikrer fri transport til disse 16.000 menneskene, uavhengig av vær og vind. Vi mener den sikreste løsningen er tunell, og vil jobbe for det, men dersom løsningen er en ny bru må denne konstrueres på en slik måte at vær og vind ikke påvirker framkommeligheten.

Nordkalottfolket har programfestet at vi skal gjøre noe med den manglende beredskapen. Og fram til det er etablert en sikker akuttberedskap skal vi jobbe hardt for å påvirke beslutningstakere til å opprette tilfredsstillende alternativ for beredskapen.

Godt valg!

Nora Marie Ollila

Lone Beate Ebeltoft

May Kristin Knutsen

Ronny André Lyngmo

Fylkestinget 2019-2023

Kontakt oss gjerne: 

Epost:

nordkalottfolket@gmail.com

Leder: 

Toril Bakken Kåven, mobil 92 86 86 70

1. nestleder: 

Kjellrun Wilihelmsen, mobil 41 49 92 37

2. nestleder: 

Roar Olsen, mobil 91 33 45 60

1. Toril Bakken Kåven, Alta

Vararepresentanter: 

1   Magne Ek, Alta 

2  Roar Olsen, Nordreisa

3  Lasse-Håvard Lyngmo, Svensby, Lyngen

4  Nora Marie Ollila, Tromsø

Sametinget 2017-2021

Valgt inn på Sametinget: 

1. Toril Bakken Kåven, 1968

2. Kjellrun Wilhelmsen, 1967

Vararepresentanter: 

Siw Line Thomassen, 1971

Klemet Mikkel Buljo, 1973

Kjetil Romsdal, 1958

Britt Irene Salamonsen, 1967

  • Facebook Social Icon

Copyright © Nordkalottfolket