Nytt regionlag i Vesthavet

Nordkalottfolket har denne helgen hatt Landsmøte og samling i Kvænangen. Vi fortsetter vår kamp for at vi nordkalottfolk skal få leve og bo i nord. Samtidig ønsker vi velkommen alle nye medlemmer, og gleder oss over at Vibeke Larsen og Odd-Roar Strømme er blitt medlemmer og nå starter jobben for nytt regionlag i Vesthavet.

- Nordkalottfolket snakker alle samer, inklusiv kvenenes sak, der andre fokuserer mest på Indre Finnmark. Der NSR sier vern, sier vi at bærekraftig naturbruk er beste form for vern. Når NSR vil splitte opp Finnmark og skille ut Karasjok som egen eiendom, sier vi at Finnmark fortsatt skal eies av finnmarkingene med like rettigheter til jakt og fiske. Og der norske partier lar seg kneble av lakselobbyen som vil slippe lakseskatt, sier vi oppdrettsanleggene skal i utslippsfrie anlegg og at kommunene skal ha mer penger igjen for å låne ut arealene sine. Vi trenger ikke ringe noe partikontor i Oslo. Politikken vår skapes og er til for oss i nord.

Nye medlemmer og nytt regionlag

Tidligere i januar fikk Nordkalottfolket Vibeke Larsen som medlem, sammen med blant annet Odd-Roar Strømme. Larsen er tidligere sametingspresident for Arbeiderpartiet. Det er nå lagt konkrete planer for å stifte regionlag i Vesthavet, og går alt som vi ønsker, har vi stiftelsesmøte i løpet av august.

« – Larsen er en kapasitet som jeg har lært godt å kjenne gjennom arbeidet på Sametinget. En svært dyktig politiker, med stor kunnskap om det samiske samfunn», sier Kåven. Vi har både vært i posisjon og opposisjon sammen, og har erfaringer på godt og ondt – og nå starter en ny tid. Dette er utrolig spennende for Nordkalottfolket. For oss vil Vibeke for alltid bli husket som presidenten som ble regelrett mobbet av andre samer, fordi hun holdt nyttårstalen på det eneste hjemmespråket hun kjenner som same. At vi har fått med erfarne Odd-Roar Strømme fra samme valgkrets gjør at vi har stor tro på at dette blir et bra regionlag.

Annerledes organisering

- Vi har jo en litt annerledes organisering av landsmøtet hos Nordkalottfolket. På landsmøtet gjør vi unna formalitetene ved valg, men har ikke hatt åpent møte. I stedet har vi brukt det som en arbeidssamling, hvor vi alltid lærer og utvikler oss. I tillegg har vi selvfølgelig diskutert interne strategier og hvordan vi skal organisere oss fremover. Vi vokser jevnt og trutt, og en strømlinjeformet organisasjon er nå på agendaen.

Kåven valgt som leder for to nye år.

- Ja, jeg fikk også tilliten to nye år, og er ydmyk og takknemlig for det. Viktig for å si ja til to nye år, har vært at vi har endret vedtektene slik at vi nå kan bygge opp et skikkelig arbeidsteam til å jobbe videre med alt praktisk. Det gleder jeg meg veldig til.

Fylkestinget 2019-2023

Kontakt oss gjerne: 

Epost:

nordkalottfolket@gmail.com

Leder: 

Toril Bakken Kåven, mobil 92 86 86 70

1. nestleder: 

Kjellrun Wilihelmsen, mobil 41 49 92 37

2. nestleder: 

Roar Olsen, mobil 91 33 45 60

1. Toril Bakken Kåven, Alta

Vararepresentanter: 

1   Magne Ek, Alta 

2  Roar Olsen, Nordreisa

3  Lasse-Håvard Lyngmo, Svensby, Lyngen

4  Nora Marie Ollila, Tromsø

Sametinget 2017-2021

Valgt inn på Sametinget: 

1. Toril Bakken Kåven, 1968

2. Kjellrun Wilhelmsen, 1967

Vararepresentanter: 

Siw Line Thomassen, 1971

Klemet Mikkel Buljo, 1973

Kjetil Romsdal, 1958

Britt Irene Salamonsen, 1967

  • Facebook Social Icon

Copyright © Nordkalottfolket