Vi fortsetter jobben for nord!


Nordkalottfolkets Landsmøte har vedtatt følgende uttalelse:

- Sametingsvalget nærmer seg og Nordkalottfolket vil fortsatt jobbe for å styrke og fremme de nordlige kulturer. Vi gjør dette med ståsted i nord, og med kunnskap og stolthet fra nord. Vi skal jobbe for likeverdighet mellom alle kulturer i nord, og mellom ulike næringer. Vi vil verne om vårt nordkalottske verdensbilde!

- Naturen har dannet livsgrunnlaget for folk på Nordkalotten i tusener av år, og naturnærheten er en viktig del av levemåten i nord. Bærekraftig bruk er beste form for vern.

- Den sjøsamiske og kvenske kulturen har vært spesielt utsatt for fornorskingspolitikken. Det er nå tiden for å styrke og utvikle disse, så samfunn i nord kan blomstre. Vi ser at det fortsatt i 2020 eksisterer holdninger som nedgraderer kvensk språk til dialekt.

- Skal den samiske kulturen vokse i fremtiden, må alle samer behandles likeverdig, uavhengig av om man bor i by eller bygd. Likeverdighet betyr at tiltakene vil være forskjellig ut fra geografi og sosiale forhold. For mange samer er norsk morsmålet, og satsing på samisk språk og kultur må gjenspeile mangfoldet og de ulike behovene man har i det samiske samfunnet.

- Vi vil leve og bo i nord. For å leve og bo i nord, trenger vi arbeidsplasser – ikke bare i byene, men det må vokse og gro i bygda, langs fjordene og på øyene hvor ressursene finnes. Gode tiltak innenfor samferdsel, og aktiv næringsutvikling, vil avgjøre om det skal bo folk i husan i nord.

- Nordkalottfolket – av nord, fra nord og for nord.

Fylkestinget 2019-2023

Kontakt oss gjerne: 

Epost:

nordkalottfolket@gmail.com

Leder: 

Toril Bakken Kåven, mobil 92 86 86 70

1. nestleder: 

Kjellrun Wilihelmsen, mobil 41 49 92 37

2. nestleder: 

Roar Olsen, mobil 91 33 45 60

1. Toril Bakken Kåven, Alta

Vararepresentanter: 

1   Magne Ek, Alta 

2  Roar Olsen, Nordreisa

3  Lasse-Håvard Lyngmo, Svensby, Lyngen

4  Nora Marie Ollila, Tromsø

Sametinget 2017-2021

Valgt inn på Sametinget: 

1. Toril Bakken Kåven, 1968

2. Kjellrun Wilhelmsen, 1967

Vararepresentanter: 

Siw Line Thomassen, 1971

Klemet Mikkel Buljo, 1973

Kjetil Romsdal, 1958

Britt Irene Salamonsen, 1967

  • Facebook Social Icon

Copyright © Nordkalottfolket