Sammen om krav under Koronakrisen


Forretningsutvalget på Troms og Finnmark fylkesting har sammen utarbeidet en uttalelse med krav i forbindelse med Koronakrisen. Forretningsutvalget består av alle gruppelederne, og det er svært viktig og positivt at absolutt alle partier på fylkestinget står bak dette oppropet, sier Nordkalottfolkets gruppeleder Toril Bakken Kåven.

- Jeg er svært glad for at alle partier ser den alvorlige situasjonen næringslivet i nord er kommet i. Nå er det bare å håpe at alle fylkespartier tar dette opp med sine respektive partier på Stortinget. Vi har denne gangen fokusert på tre viktige områder som staten må ta med seg når tiltakspakkene skal justeres. Dette er:

1. Den urettferdigheten som slår ut i kompensasjonspakkene for små bedrifter, må utjevnes ved å ta vekk, eller differensiere egenandelen på 10 000 kroner. Denne slår ut de aller minste og aller mest sårbare bedriftene.

2. Tiltakspakken på 250 millioner til Troms og Finnmark må avklares snarest, og man må sørge for at den treffer lokalt næringsliv.

3. For å stimulere til aktivitet, ønsker vi at det brukes mer statlige midler på å vedlikeholde veier, og ta igjen det store vedlikeholdsetterslepet i Troms og Finnmark.

Uttalelsen kan du lese i sin helhet her. Nordkalottfolket har vært spesielt opptatt av å redde småbedriftene, som er ryggraden i næringslivet og samfunnet i distriktene. Vi vil fortsette gjennom hele krisen å holde tak - småbedriftene må bli sett og hørt om de skal ha en mulighet å overleve gjennom krisen, avslutter Kåven.

Her kan du lese uttalelsen i sin helhet.

Fylkestinget 2019-2023

Kontakt oss gjerne: 

Epost:

nordkalottfolket@gmail.com

Leder: 

Toril Bakken Kåven, mobil 92 86 86 70

1. nestleder: 

Kjellrun Wilihelmsen, mobil 41 49 92 37

2. nestleder: 

Roar Olsen, mobil 91 33 45 60

1. Toril Bakken Kåven, Alta

Vararepresentanter: 

1   Magne Ek, Alta 

2  Roar Olsen, Nordreisa

3  Lasse-Håvard Lyngmo, Svensby, Lyngen

4  Nora Marie Ollila, Tromsø

Sametinget 2017-2021

Valgt inn på Sametinget: 

1. Toril Bakken Kåven, 1968

2. Kjellrun Wilhelmsen, 1967

Vararepresentanter: 

Siw Line Thomassen, 1971

Klemet Mikkel Buljo, 1973

Kjetil Romsdal, 1958

Britt Irene Salamonsen, 1967

  • Facebook Social Icon

Copyright © Nordkalottfolket