Rett opp i sviket mot kystbefolkningen og fiskerne.


Riksrevisjonens «Undersøkelse av kvotesystemet i kyst- og havfisket» bekrefter sviket, og rapporten må anses som velsignelse for oss politikere som har påpekt dette i mange år allerede. Endelig er det blitt bekreftet av Statens eget organ at dagens system er til fordel for kapitalen og ikke folket. Det er både en lettelse og en sorg å få bekreftet dette, sier leder av Nordkalottfolket Toril Bakken Kåven.

Riksrevisjonen slår fast at kvotesystemet fører til fiskekvotene eies av færre, vi har færre aktive fiskere som eier fartøy med kvoter, det er løsere binding mellom båt og kvote og for kystflåten fører salg og kjøp av kvoter til endring i landingsmønster for fisk og negative utvikling for kystsamfunnene. Det kommer heller ikke som noe overraskelse at denne kvotepolitikken har ført til at den høyeste økningen i kvotepris finn man i den minste kystflåten,og det blir vanskeligere å rekruttere inn i fiskeriene fordi det er nettopp i denne gruppen man har mulighet til å komme inn i fiskeriene.

Riksrevisjonen kommer med flere anbefalinger, blant annet om konsekvensutredning, tiltak som skal opprettholde den minste kystflåtens betydning for lokalsamfunnene, og tiltak for hindre at kvoten mangler tilkobling til fartøy.

-Vi forventer nå at ledelsen både på Sametinget og i Troms- og Finnmark

fylkesting bruker rapporten til å fremskynde endringene som Riksrevisjonen anbefaler. Denne privatiseringen og ranet av folkets ressurser må slutte snarest, og regjeringens kvotemelding må stoppes og sendes tilbake.

Nå skal fiskeriressursene tilbake til folket! De foreslåtte kvotetilpasninger passer i all hovedsak kapitalkreftene og ikke aktive fiskere eller kystsamfunnene. Kystsamfunnene har også rett til å leve i nord og det har Riksrevisjonens rapporten heldigvis slått fast, avslutter Toril Bakken Kåven

Fylkestinget 2019-2023

Kontakt oss gjerne: 

Epost:

nordkalottfolket@gmail.com

Leder: 

Toril Bakken Kåven, mobil 92 86 86 70

1. nestleder: 

Kjellrun Wilihelmsen, mobil 41 49 92 37

2. nestleder: 

Roar Olsen, mobil 91 33 45 60

1. Toril Bakken Kåven, Alta

Vararepresentanter: 

1   Magne Ek, Alta 

2  Roar Olsen, Nordreisa

3  Lasse-Håvard Lyngmo, Svensby, Lyngen

4  Nora Marie Ollila, Tromsø

Sametinget 2017-2021

Valgt inn på Sametinget: 

1. Toril Bakken Kåven, 1968

2. Kjellrun Wilhelmsen, 1967

Vararepresentanter: 

Siw Line Thomassen, 1971

Klemet Mikkel Buljo, 1973

Kjetil Romsdal, 1958

Britt Irene Salamonsen, 1967

  • Facebook Social Icon

Copyright © Nordkalottfolket