Ingen skal måtte gå på NAV ved verdens rikeste hav

Naturressursene må gi positive ringvirkninger lokalt.

Vi er utrolig skuffa over resultatet etter at kvotemeldingen ble behandlet i stortinget forrige uke. Igjen gis kvotebaroner en gavepakke. Nok en gang sitter vi i våre kystsamfunn og er taperne. Det er helt utrolig at dette får fortsette. Riksrevisjonen har bekreftet det vi alltid har sagt: Fisken er havnet på færre og rike hender. Tilbake sitter vi fratappa for fisk og muligheter som gjorde at våre forfedrene slo seg ned her.

Fiskeriminister Svein Ludvigsen (2001-2005) startet det hele. Dessverre har de rødgrønne bidratt til at utviklingen har fått fortsette. En kan spørre seg hvordan så alvorlige beslutninger for kyst, fiskere og samfunn er blitt tatt uten at de samfunnsmessige konsekvensene er kartlagt. Ikke minst hvorfor stortingsflertallet lar dette fortsette.

Norge sin suksess som nasjon er at naturrikdommen har fått komme folket til gode. Fra vi temmet fossefallene til seddelpresse for kommunene og fram til olja har dette vært den norske samfunnskontrakten. For oss er det ubegripelig at det hele tiden skal være så lett å danne flertall for å bryte den når det gjelder fisk.

Nordkalottfolket er tydelig: Naturressursene skal gi positive ringvirkninger lokalt. Det skal være unødvendig å gå på NAV ved verdens rikeste hav. Vi vil innskrenke hvor mange kvoter man kan eie, stanse og reversere kvoteflytting fra de små til større båter. Rekrutteringskvoter for de under 30 år skal være vederlagsfri og ha varighet også etter de fyller 30 år.

Det er mye som kan gjøres i fiskeripolitikken for å sikre at kystsamfunn og den aktive fiskeren overlever. Men man må ønske en fiskeripolitikk som ivaretar kystbefolkningen og ikke bare rederen. Heldigvis trenger ikke vi å få meningene våre fra et partikontor i Oslo. Vår politikk er utviklet fra nord og for nord. Her har det bodd folk i uminnelige tider. Derfor må politikken ta utgangspunkt i at naturen har vært, og skal være livsgrunnlaget vårt.

Vi nekter å tro at dette er så umulig som våre folkevalgte i sør skal ha det til!

Fylkestinget 2019-2023

Kontakt oss gjerne: 

Epost:

nordkalottfolket@gmail.com

Leder: 

Toril Bakken Kåven, mobil 92 86 86 70

1. nestleder: 

Kjellrun Wilihelmsen, mobil 41 49 92 37

2. nestleder: 

Roar Olsen, mobil 91 33 45 60

1. Toril Bakken Kåven, Alta

Vararepresentanter: 

1   Magne Ek, Alta 

2  Roar Olsen, Nordreisa

3  Lasse-Håvard Lyngmo, Svensby, Lyngen

4  Nora Marie Ollila, Tromsø

Sametinget 2017-2021

Valgt inn på Sametinget: 

1. Toril Bakken Kåven, 1968

2. Kjellrun Wilhelmsen, 1967

Vararepresentanter: 

Siw Line Thomassen, 1971

Klemet Mikkel Buljo, 1973

Kjetil Romsdal, 1958

Britt Irene Salamonsen, 1967

  • Facebook Social Icon

Copyright © Nordkalottfolket