Skrot motorferdselloven i samlet tropp

Sametinget og Fylkestinget må gå sammen og kjempe for utmarksbruk i nord

Store deler av befolkningen i nord har et annet syn på utmark en majoriteten i sør, men vi har blitt påtvunget en motorferdsellov som ikke hensyntar at her bor svært få mennesker, og at kulturbasert høsting har vært viktig del av livet i nord. Utmarka er viktig både for bolyst, utmarkskulturen, næringer og for ivaretagelse av samisk og annen nordkalottsk kultur. Loven ødelegger for store deler av den rike høstingskulturen vi har i nord, og vil i fremtiden sørge for at verdifull kunnskap og arbeidsplasser går tapt. Det vil være et stort tap for den nordnorske naturen, men også tap av næringskunnskap som kan være viktig for fremtidige arbeidsplasser. Coronasituasjonen har vist oss hvor fort krefter i samfunnet kan snu, og i fremtiden kan også selvforsyning få stor betydning for Norge.

Nordkalottfolket Avjovarre ber derfor Sametinget og fylkestinget jobbe sammen med mål om å få stortinget til å endre motorferdselloven, med mål om å gi alle utmarksbrukere likeverdige rettigheter til utmarka og legge til rette for næring og arbeidsplasser i nord.

Denne uttalelsen er vedtatt av Nordkalottfolkets Regionlag i Avjovarre, og Maylen Berg og Knut Einar Kristiansen er ansvarlig for saken.

- Nordkalottfolket trenger ikke å reise til Oslo for å hente meningene våre, og ut fra den voldsomme frustrasjonen vi ser i nord nå, så tror vi dette er en viktig sak for folk i nord. Så må vi kjempe for at politikere i alle parti tar dette på alvor, avslutter hun.

Maylen Berg er leder av regionlaget, og er også medlem av Nordkalottfolket sitt Landsstyre.

For ytterligere informasjon, kontakt Maylen Berg, mobil 95058064, eller Knut Einar Kristiansen, mobil 45816684.

Fylkestinget 2019-2023

Kontakt oss gjerne: 

Epost:

nordkalottfolket@gmail.com

Leder: 

Toril Bakken Kåven, mobil 92 86 86 70

1. nestleder: 

Kjellrun Wilihelmsen, mobil 41 49 92 37

2. nestleder: 

Roar Olsen, mobil 91 33 45 60

1. Toril Bakken Kåven, Alta

Vararepresentanter: 

1   Magne Ek, Alta 

2  Roar Olsen, Nordreisa

3  Lasse-Håvard Lyngmo, Svensby, Lyngen

4  Nora Marie Ollila, Tromsø

Sametinget 2017-2021

Valgt inn på Sametinget: 

1. Toril Bakken Kåven, 1968

2. Kjellrun Wilhelmsen, 1967

Vararepresentanter: 

Siw Line Thomassen, 1971

Klemet Mikkel Buljo, 1973

Kjetil Romsdal, 1958

Britt Irene Salamonsen, 1967

  • Facebook Social Icon

Copyright © Nordkalottfolket