Skred av innmeldinger til Nordkalottfolket


Etter debatten om utmarksbruk og motorferdsel, har Nordkalottfolket opplevd et skred av innmeldinger.

- Likeverdig behandling av utmarksbrukere har jo vært en fanesak for oss helt siden vi startet, og vi har tatt det opp i alle mulige sammenhenger. Siden vi nå er inne både i Troms og Finnmark Fylkesting og Sametinget, har vi fått to ulike arenaer å ta det opp på, sier leder Toril Bakken Kåven. Samtidig var vi veldig klar på at det finnes bare et sted man kan endre lovverket, og det er på Stortinget. Vi kan være hvor frustrert vi vil, men det er de nasjonale partiene som må endre loven.

- Noen utmarksbrukere tok kontakt med oss for å få informasjon om hvordan vi jobber, og Kåven orienterte sammen med Kjetil Romsdal, leder av regionlag Nordre (Vest-Finnmark og Nordtroms). Spørsmålet fra mange av dem var hva kunne de gjøre for å bidra til fokus på utmarksbruk. Vi var klar på at vi er ikke på Stortinget, og skal man få endret noe, må man enten melde seg inn i et nasjonalt parti og påvirke innenfra, eller støtte opp om sånne som oss, som forsøker å trekke i trådene utenfra, og i tillegg kanskje bidra gjennom ulike interesseorganisasjoner.

I løpet av uken har det allerede kommet inn over 40 innmeldinger. Vi er helt overveldet! Det er for oss en stor anerkjennelse av den jobben vi har gjort til nå, og gir oss et viktig mandat og ansvar for å fortsette jobben for å sikre likeverdighet for utmarksbrukere, avslutter Kåven.

Fylkestinget 2019-2023

Kontakt oss gjerne: 

Epost:

nordkalottfolket@gmail.com

Leder: 

Toril Bakken Kåven, mobil 92 86 86 70

1. nestleder: 

Kjellrun Wilihelmsen, mobil 41 49 92 37

2. nestleder: 

Roar Olsen, mobil 91 33 45 60

1. Toril Bakken Kåven, Alta

Vararepresentanter: 

1   Magne Ek, Alta 

2  Roar Olsen, Nordreisa

3  Lasse-Håvard Lyngmo, Svensby, Lyngen

4  Nora Marie Ollila, Tromsø

Sametinget 2017-2021

Valgt inn på Sametinget: 

1. Toril Bakken Kåven, 1968

2. Kjellrun Wilhelmsen, 1967

Vararepresentanter: 

Siw Line Thomassen, 1971

Klemet Mikkel Buljo, 1973

Kjetil Romsdal, 1958

Britt Irene Salamonsen, 1967

  • Facebook Social Icon

Copyright © Nordkalottfolket