Sametingets budsjett: NSR, SP og AP helt uten retning

Nordkalottfolket og Høyre flytter på 8 millioner i Sametingets reviderte budsjett

Til tross for at næringslivet i samiske områder blør og arbeidsplasser går tapt har det NSR-ledede Sametinget bestemt seg for å bruke språkpenger på en generell lønns- og prisstigning til allerede offentlige finansierte organisasjoner og institusjoner, inkluderte politiske organisasjoner.

Det er rett og slett utrolig at flertallet svarer på bedriftsdøden og tidenes høyeste arbeidsledighet ved å belønne de som er minst berørt av coronatiltakene og tomme ordrebøker, altså de som har sin faste og trygge overføring fra Sametinget, sier Toril Bakken Kåven.

- Nordkalottfolket har hatt et konstruktivt samarbeid med Høyres Lars Filip Paulsen i revidert budsjett, og vi er tilfreds med å ha fremmet et forslag som ville ivareta de viktigste områdene: næring, språk og kultur.

NSR, SP og AP sammen i solid posisjon

I en tid der Norge og verden står ovenfor en av de største krisene i nyere tid, med skyhøy arbeidsledighet og bedrifter som stadig går konkurs, så er sametingsrådets forslag til revidert budsjett 2020 en dyster lesning. Dette ble i tillegg støttet av AP, og AP bekrefter stadig sin posisjon som NSR light. Den reelle opposisjonen på Sametinget består dermed av kun Nordkalottfolket, Høyre og noen flere partier.

Betydelig språksatsing

Nordkalottfolket og Høyre foreslo å tilbakeføre språkmidlene til Hjertespråk, og konkretisere noen tiltak som oppfølging av Hjertespråksatsningen. Vi foreslo å sette av midler til lulesamisk profilskole i Hamarøy for å styrke språkundervisning, bidra til læremiddelproduksjon og utvikle god fjernundervisning for vårt mest utsatte språk, lulesamisk.

Som et resultat av riksrevisjonens rapport om den begredelige statusen på samisk språkundervisning i skolen, mener vi at Sametinget må være proaktiv å lete etter nye modeller. Vi foreslo derfor også en søkerbasert ordning innenfor sosialt entreprenørskap. Denne inviterer skoleeiere, institusjoner og privat næringsliv til i samarbeid utarbeide bedre fungerende modeller for samisk språkundervisning i skolen.

Bedriftsrettede tiltak er også distriktspolitikk

I tillegg mener vi at Sametinget må ta bedriftene på alvor. Regjeringens krisepakker har ikke truffet godt nok våre småbedrifter i distriktene, og vi foreslo derfor at Sametinget skulle lage et lavterskelordning hvor små reiselivsaktører kan få tilskudd til anleggsvedlikehold nå mens det er turiststille, støtte til å opparbeide seg nye distribusjons- og markedskanaler, kursstøtte for kompetanseheving og en kontantstøtte for de små som falt utenfor de andre statlige krisepakkene.

For oss er det også viktig å tenke fremover - det offentlige tilbudet avhenger av verdiskapning i privat sektor. Derfor foreslo vi også å forprosjektere flere samiske næringsparker utover den ene vi har i dag. Dette med tanke på å lage flere motorer for næring i samiske områder.

Sametingets flertall vil ikke bruke mer på næringtiltak enn de de allerede var pålagt av staten, mens Nordkalottfolket og Høyre foreslo å bruke 3,6 millioner mer på næring enn Sametingets flertall. Til sammen 7,6 milllioner i næringsrettede tiltak.

Forebygging av vold i nære relasjoner

Vi har i mange år fått høre om de horrible voldstallene i våre samiske samfunn, men vi har ennå til gode å se at NSR og flertallet gjør noe annet enn å snakke om dem. Vi mener det nå er på tide å treffe tiltak som kan være med å bidra i arbeidet med å forebygge vold i samiske samfunn. Derfor foreslo vi å sette av midler til å utrede et samisk ressurs- og kunnskapsenter mot vold i samiske samfunn.

Både Nordkalottfolket og Høyre ønsker en helt annen satsing og tilnærming til den situasjonen Sápmi er i. I vårt felles budsjettforslag flyttet vi på 8 millioner i sametingsrådets forslag til budsjett. I en tid der vi har den ene krisen etter den andre så tar vi 1,5 millioner fra Sametingets plenum og 807.000 kr fra Sametingets adm, i tillegg til at vi stryk den foreslåtte generell lønns og prisstigning til tilskuddsmottakere og oss selv.

Vi mener at de utfordringene vi opplever i Sápmi bør- og skal bli møtt med en annen tilnærming enn det Sametingets flertall kommer med. Sàpmi fortjener mer enn passivitet!

Fylkestinget 2019-2023

Kontakt oss gjerne: 

Epost:

nordkalottfolket@gmail.com

Leder: 

Toril Bakken Kåven, mobil 92 86 86 70

1. nestleder: 

Kjellrun Wilihelmsen, mobil 41 49 92 37

2. nestleder: 

Roar Olsen, mobil 91 33 45 60

1. Toril Bakken Kåven, Alta

Vararepresentanter: 

1   Magne Ek, Alta 

2  Roar Olsen, Nordreisa

3  Lasse-Håvard Lyngmo, Svensby, Lyngen

4  Nora Marie Ollila, Tromsø

Sametinget 2017-2021

Valgt inn på Sametinget: 

1. Toril Bakken Kåven, 1968

2. Kjellrun Wilhelmsen, 1967

Vararepresentanter: 

Siw Line Thomassen, 1971

Klemet Mikkel Buljo, 1973

Kjetil Romsdal, 1958

Britt Irene Salamonsen, 1967

  • Facebook Social Icon

Copyright © Nordkalottfolket