Finnmarksvidda må ikke gjerdes inne

- Det var med forundring vi leste i media forleden at det nå åpnes for å gjerde inn vinterbeitene. Vi forstår ikke at dette kan være mulig – reindrifta har klart seg uten disse i mange generasjoner, og det er ingen grunn til at man ikke skal klare det fremover. Med en inngjerding av beitene, går vi over til en helt annen type reindrift enn vi noen gang har hatt før, og man bør tenke nøye over om det er ønskelig, sier Nordkalottfolkets fylkestingsrepresentant Toril Bakken Kåven.

- Nordkalottfolket har derfor fremmet følgende uttalelse til Troms og Finnmark fylkesting, og håper selvfølgelig å få fylkestinget til å være positiv til dette. Venstre har også stilt seg bak forslaget, noe vi selvfølgelig er glade for. Så håper vi resten av fylkestinget kommer med i morgen, under avstemming, avslutter Kåven.

Her er uttalelsen:

Finnmarksvidda må ikke gjerdes inne Fylkesmannen i Troms og Finnmark har gitt en reindriftssiida rett til å gjerde inn vinterbeiteområde på Finnmarksvidda på grunn av en langvarig beitekonflikt. Vinterbeiteområder på Finnmarksvidda er en knapphetsressurs med flere pågående og potensielle fremtidige beitekonflikter. Fylkesmannens avgjørelse vil skape presedens der beitekonflikter løses ved hjelp av gjerder, som er til stor ulempe for andre som bruker vidda.

Troms og Finnmark fylkesting påpeker at Finnmarksvidda er en del av vår felleseie og den skal brukes i fellesskap. Inngjerding av vidda vil hindre ferdsel og bruk for både mennesker og vilt, og det utestenger andre fra inngjerdede områder.

Troms og Finnmark fylkesting mener at det ikke skal tillates oppsetting av ytterligere gjerder på Finnmarksvidda og oppfordrer Landbruksdepartementet og Justisdepartementet å sørge for at beitekonflikter løses i riktige organer, som jordskifteretten, og at det føres lovlighetsoppsyn ved hjelp av allerede eksisterende Reinpoliti.

Troms og Finnmark fylkesting understreker at Finnmarksvidda skal være åpen for alle uten gjerder.

For nærmere informasjon, kontakt

Toril Bakken Kåven

Nordkalottfolkets fylkestingsrepresentant Troms og Finnmark

Mobiltel +47 92868670

Fylkestinget 2019-2023

Kontakt oss gjerne: 

Epost:

nordkalottfolket@gmail.com

Leder: 

Toril Bakken Kåven, mobil 92 86 86 70

1. nestleder: 

Kjellrun Wilihelmsen, mobil 41 49 92 37

2. nestleder: 

Roar Olsen, mobil 91 33 45 60

1. Toril Bakken Kåven, Alta

Vararepresentanter: 

1   Magne Ek, Alta 

2  Roar Olsen, Nordreisa

3  Lasse-Håvard Lyngmo, Svensby, Lyngen

4  Nora Marie Ollila, Tromsø

Sametinget 2017-2021

Valgt inn på Sametinget: 

1. Toril Bakken Kåven, 1968

2. Kjellrun Wilhelmsen, 1967

Vararepresentanter: 

Siw Line Thomassen, 1971

Klemet Mikkel Buljo, 1973

Kjetil Romsdal, 1958

Britt Irene Salamonsen, 1967

  • Facebook Social Icon

Copyright © Nordkalottfolket