Naturen må gi arbeid og lokalbefolkningen må ha mer makt!


- Dette er politikk utviklet av nord, fra nord og for nord. Vi mener helt ærlig at dette er det aller, aller beste regjeringa kan gjøre, om de ønsker suksess i nord. Om regjering og Storting ønsker å gjøre nordområdesatsingen til en suksess, så er vi klar – vi kommer gjerne og presenterer våre forslag.

-Vi er fornøyd med at Sametinget får komme med innspill på nordområdesatsningen i forkant av at regjeringen legger frem sin melding. Men Nordkalottfolket er skuffet over at Sametingets flertall, med NSR og Senterpartiet i spissen, ikke benytter anledningen til å fremme forslag på hvordan en satsning i nord må bremse den negative befolkningsutviklingen og skape arbeid for folk i her i nordområdene-, sier Nordkalottfolkets leder Toril Bakken Kåven.

– Mens befolkningstallene stuper og nord står i fare for å nærmest dø ut, skal NSR og Senterpartiet fortsette å drive symbolpolitikk, kreve vetorett og bygge ned grensene i nord. Vi tror ikke det løser noen av utfordringene vi har med landbruk, skoler og arbeidsplasser og språk som forsvinner. Det er ikke fokus på å opprettholde og vitalisere våre flerkulturelle samfunn her nord.

Nordkalottfolket mener en nordområdesatsning må eies av alle oss i nord sammen. Naturen skal gi oss arbeid og verdiskapning i nord og vi skal ha makt til å utvikle våre egne samfunn til vårt bruk og våre behov. Vi har i tillegg pekt på noen viktige forslag som må realiseres dersom nordområdesatsningen skal være noe mer enn festtaler fra sør.

Vi peker blant annet på at Nordnorgebanen må realiseres, vi skal ha nullutslippsindustri, kortbanenettet må ha flypriser som andre plasser i landet, veier må oppgraderes, lokalbefolkningen må få mer makt og myndighet over egne områder og ressurser og vi skal ha ressursrente når man henter våre ressurser.

-Vi er et flerkulturelt nord og sammen skal vi videreutvikle våre små og store samfunn. For å få dette til har vi behov for at staten gir oss rammer til å skape bolyst og næringer i nord, hvor vi alle, både samer, kvener og nordmenn behandles likeverdig, og hvor vi har likeverdige tilbud som resten av landet. Samisk vetorett og overherredømme, som NSR og SP fremmer, er ikke et nordområdekrav Nordkalottfolket kan stille seg bak.

- Dette er politikk utviklet av nord, fra nord og for nord. Vi mener helt ærlig at dette er det aller, aller beste regjeringa kan gjøre, om de ønsker suksess i nord. Om regjering og Storting ønsker å gjøre nordområdesatsingen til en suksess, så er vi klar – vi kommer gjerne og presenterer våre forslag, avslutter en entusiastisk Kåven.

Les Nordkalottfolkets nordområdepolitikk!

Fylkestinget 2019-2023

Kontakt oss gjerne: 

Epost:

nordkalottfolket@gmail.com

Leder: 

Toril Bakken Kåven, mobil 92 86 86 70

1. nestleder: 

Kjellrun Wilihelmsen, mobil 41 49 92 37

2. nestleder: 

Roar Olsen, mobil 91 33 45 60

1. Toril Bakken Kåven, Alta

Vararepresentanter: 

1   Magne Ek, Alta 

2  Roar Olsen, Nordreisa

3  Lasse-Håvard Lyngmo, Svensby, Lyngen

4  Nora Marie Ollila, Tromsø

Sametinget 2017-2021

Valgt inn på Sametinget: 

1. Toril Bakken Kåven, 1968

2. Kjellrun Wilhelmsen, 1967

Vararepresentanter: 

Siw Line Thomassen, 1971

Klemet Mikkel Buljo, 1973

Kjetil Romsdal, 1958

Britt Irene Salamonsen, 1967

  • Facebook Social Icon

Copyright © Nordkalottfolket