Gi midler til den nye samiske forfatterforeningen


Sametinget har sendt den nye samiske mforfatterforeningen, Searvi sámi girječállide / Siebrre sáme girjjetjállijda, ut i en hengemyr, hvor de sendes fra den ene til den andre, uten å få hjelp. Det er bare så utrolig uverdig og lukter diskriminering lang vei, sier Nordkalottfolkets leder Toril Bakken Kåven.

Sist fredag behandlet Sametinget den fireårige samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene. Denne avtalen regulerer også hvem som er part i de årlige kunstnerforhandlingene mellom Sametinget og kunstnerne. Den nye forfatterforeningen er ikke definert som part, og har dermed heller ikke muligheter for å påvirke hverken stipendordninger eller å få organisasjonstøtte for å fremme samisk forfatterskap.

Samtidig vet vi alle om den bitre konflikten i fjor, som oppstod da Samisk forfatterforening kastet ut alle sine medlemmer som ikke skrev på samisk. Nordkalottfolket foreslo å innlemme den nye forfatterforeningen i samarbeidet mellom Sametinget og kunstnerne.

-Sametinget hadde nå en gylden anledning til å fremme likeverdighet for alle samer og få inn i avtalen at alle samiske forfattere skal behandles likt. Men de nektet!

Det er så uverdig, og en så åpenlys og sjokkerende diskriminering hadde jeg ikke trodd at NSR, SP og AP ville stå for. Sametingsråd Henrik Olsen kunne ikke på noen måte love at foreningen skulle få midler til å drive, på lik linje med de andre – det eneste han kunne love var at de skulle diskutere saken under de samme kunstnerforhandlingene den nye forfatterforeningen ikke er part i-, forteller Toril B Kåven rystet

Sametinget vedkjenner ikke sine egne

-Det er paradoksalt at samtidig som Sametinget nekter å hjelpe den nye forfatterforeningen, reiser Sannhets- og forsoningskommisjonen rundt og samler inn historier om konsekvenser av fornorskningen.

Vel, her ser man en konsekvens: Sametinget vil ikke vedkjenne seg sine egne lengre. Det er bare trist.

- Det er nesten ikke til å tro. En klarere måte å vise sin forakt for norskspråklige samer, skal man lete lenge etter. Gjennom fornorskningsprosessen forsvant språket, og nå opptrer flertallet som at vi norskspråklige ikke eksisterer- sier Toril som nekter å la seg og andre definere bort fra det samiske folket pga norsk språk som morsmål og fortsetter;

-Vi oppfordrer sametingsrådet på det sterkeste til å finne midler, og umiddelbart innlemme den nye foreningen i alle ordninger som finnes på Sametinget.

Jeg håper denne saken løser seg så fort som mulig. Vi trenger nå, kanskje mer enn noe annet, historiene til de som faktisk ble fornorsket. Sametingsrådet vet de selv har flere poster de kan hente midler fra, og de kan omdisponere store deler av budsjettet. Om de har vilje, vil det være en enkel sak å løse!-

Nordkalottfolket kommer til å følge opp denne, gang på gang, helt til flertallet ved NSR, SP og AP finner en løsning. Vi kan ikke sitte stille og se at samer ikke behandles likeverdig, og at Sametinget fortsetter fornorskningen staten avsluttet.

Fylkestinget 2019-2023

Kontakt oss gjerne: 

Epost:

nordkalottfolket@gmail.com

Leder: 

Toril Bakken Kåven, mobil 92 86 86 70

1. nestleder: 

Kjellrun Wilihelmsen, mobil 41 49 92 37

2. nestleder: 

Roar Olsen, mobil 91 33 45 60

1. Toril Bakken Kåven, Alta

Vararepresentanter: 

1   Magne Ek, Alta 

2  Roar Olsen, Nordreisa

3  Lasse-Håvard Lyngmo, Svensby, Lyngen

4  Nora Marie Ollila, Tromsø

Sametinget 2017-2021

Valgt inn på Sametinget: 

1. Toril Bakken Kåven, 1968

2. Kjellrun Wilhelmsen, 1967

Vararepresentanter: 

Siw Line Thomassen, 1971

Klemet Mikkel Buljo, 1973

Kjetil Romsdal, 1958

Britt Irene Salamonsen, 1967

  • Facebook Social Icon

Copyright © Nordkalottfolket