Ungdommene i Nordkalottfolket stifter ungdomsparti


Ungdommer i Nordkalottfolket har bestemt seg for å starte et ungdomsparti for ungdom i nord. På det digitale møtet søndag 6.september ble interimstyret valgt.

Katarina Jørstad Thoresen (20 år) fra Alta ble valgt som leder sammen med Aina Madelen Nordsletta Aslaksen (20 år) , fra Karasjok nå bosatt i Fredrikstad, og Charlotte Solli Larsen (24 år), fra Vassdalen nå bosatt i Bodø.

Ungdomsrøst fra Nord-Norge

-Vår oppgave fremover blir å se på hvordan vi kan organisere oss og etablere oss. En ting er vil helt klar på; Vi skal fremme ungdomsperspektivet i nord. Når andre ungdomsparti prater om urfolk er det gjerne om folk som bor på andre siden av kloden, vi vet at Norge har sitt eget urfolk, samene og forhåpentligvis etterhvert også kvenene. Når andre ungdomsparti debatterer flerkulturelle samfunn er det gjerne snakk om østkanten i Oslo, vi derimot har vokst opp og har alle våre aninger fra et flerkulturelt nord der samer, kvener og nordmenn i all sin tid har levd side om side. Når andre ungdomsparti vil debattere organiserte ungdomstilbud som ungdomsklubber og musikkskoler vet vi at ungdommens muligheter til å bruke og samles i utmarka er like viktig for oss i nord. Vårt nordlige perspektiv mangler sidestykke i dagens ungdomspolitikk, -sier leder Katarina Jørstad

Leder Katarina Jørstad Thoresen

Ulik bakgrunn og vide perspektiver

Katarina er kjent med og fra mye frivillig arbeid i Alta og har var også med i russestyret i Alta i fjor. Hun var aktiv under fylkestingsvalgkampen og stilte på 10. plass på Nordkalottfolkets fylkestingsliste for Troms og Finnmark. Med seg har hun Aina Madelen fra Karasjok som har erfaring fra forbyggende arbeid mot mobbing og i elevråd, både nestleder og sekretær. Charlotte er mest kjent for sin egensydde kofte som tar oppgjør med netthets mot samer, men også hun har bred erfaring med frivillig arbeid for å synliggjøre samisk kultur i Ofoten.

-Vi har allerede funnet ut at vi har ulike tema vi er opptatt av. Jeg er veldig opptatt av hvordan vi kan bruke utmarka både til rekreasjon og næring, Aina Madelen har et sterkt fokus på samisk utvikling og Charlotte er opptatt av å få slutt på samehets og muligheter for å bruke det samiske språket. Og det er utrolig spennende at vi er så forskjellig, vi bor på ulike plasser og har ulik bakgrunn. Slik ønsker vi å fortsette å bygge opp ungdomspartiet, med ulike perspektiver og ulike bakgrunner. Det er på den måten vi får til den unike ungdomsstemmen fra nord,- sier Katarina Jørstad

Første fysiske møtet i Alta

Interimstyret har bestemt seg for å møtes fysisk første gang midt i oktober i Alta.

Katarina Jørstad gleder seg til å ta fatt på jobben og avslutter med å komme med en oppfordring til ungdom i nord som er engasjert i samfunnsutviklingen, men som ennå ikke har funnet sin plass i annen ungdomsparti. Ta kontakt! Bli med på laget og la oss sammen lage en sterk ungdomsstemme fra nord. Kanskje vi ses i Alta 16.-17. oktober!

Styremedlemmene: Aina Madelen Nordsletta Aslaksen og Charlotte Solli Larsen

Fylkestinget 2019-2023

Kontakt oss gjerne: 

Epost:

nordkalottfolket@gmail.com

Leder: 

Toril Bakken Kåven, mobil 92 86 86 70

1. nestleder: 

Kjellrun Wilihelmsen, mobil 41 49 92 37

2. nestleder: 

Roar Olsen, mobil 91 33 45 60

1. Toril Bakken Kåven, Alta

Vararepresentanter: 

1   Magne Ek, Alta 

2  Roar Olsen, Nordreisa

3  Lasse-Håvard Lyngmo, Svensby, Lyngen

4  Nora Marie Ollila, Tromsø

Sametinget 2017-2021

Valgt inn på Sametinget: 

1. Toril Bakken Kåven, 1968

2. Kjellrun Wilhelmsen, 1967

Vararepresentanter: 

Siw Line Thomassen, 1971

Klemet Mikkel Buljo, 1973

Kjetil Romsdal, 1958

Britt Irene Salamonsen, 1967

  • Facebook Social Icon

Copyright © Nordkalottfolket