Foreslår fylkeskommunal kvensk koordinator og Lakselv videregående også som kvensk ressursskoleVenstre og Nordkalottfolket løfter i dag en sak på Troms og Finnmark Fylkesting om også å gjøre Porsanger Videregående skole til en kvensk ressursskole.

- Vi syns det er veldig bra at fylkesrådet har funnet plass til å gjøre Porsanger til en ressursskole for sjøsamisk kultur og språk, og syns dette er spennende og helt riktig vei å gå. Den sjøsamiske kulturen har altfor lenge vært neglisjert, og trenger ekstra fokus for å styrkes og vitaliseres. Sjøsamisk kultur har lidd stort under fornorskningsprosessen som har pågått, men i mange fjordstrøk merker man nå en gryende interesse for, og stolthet rundt sin egen sjøsamiske bakgrunn og kultur. Det er viktig at dette ivaretas og blir en naturlig del av både undervisning og dagliglivet. Dette er en gladsak, og forhåpentlig vis starten på økt fokus på den viktige sjøsamiske kulturen, sier Trine Noodt og Magne Ek fra hhv Venstre og Nordkalottfolket.

- Samtidig vet vi har kvensk kultur har lidd samme skjebne som den sjøsamiske kulturen, fornorskningen har vært svært sterk. De to kulturen er ofte så nært vevd sammen i mange områder er det også vanskelig å skille disse to. Porsanger kommune har tidlig skilt seg ut som en trekulturell kommune, som ønsker å ivareta både sin kvenske og samiske tilhørighet, og har lagt ned mye ressurser og arbeid i dette. Det er en stor styrke for kommunen, og dette bør også følges opp i den videregående skolen, på lik linje med sjøsamisk kultur og språk. Derfor er det naturlig at man har Lakselv videregående skole som både sjøsamisk og kvensk ressursskole. Det vil alle parter tjene på, og man får fortsette å utvikle området som et levende trekulturelt område, avslutter Noodt og EK.

Venstre og Nordkalottfolket har derfor foreslått følgende tillegg til saken:

Fylkestingssak 58/20: Samordning av tiltak for opplæring i og om samisk språk og kultur i den videregående opplæringen i Troms og Finnmark.

Følgende tilleggsforslag fremmes:

Troms og Finnmark fylkeskommune ser viktigheten av å løfte frem den kvenske kulturen og språket. Lakselv videregående skole har lenge hatt ambisjoner om å bli en videregående skole med en sjøsamisk og kvensk profil med utgangspunkt i lokal historie og tradisjon.

1) Lakselv videregående skole etableres som en ressursskole for å løfte frem kvensk språk og kultur.

2) Det etableres en stilling som kvensk koordinator (på lik linje med en samisk koodinator) ved Lakselv videregående skole.

3) Kostnadene til kvensk koordinator innarbeides i budsjettet for 2021.Fylkestinget 2019-2023

Kontakt oss gjerne: 

Epost:

nordkalottfolket@gmail.com

Leder: 

Toril Bakken Kåven, mobil 92 86 86 70

1. nestleder: 

Kjellrun Wilihelmsen, mobil 41 49 92 37

2. nestleder: 

Roar Olsen, mobil 91 33 45 60

1. Toril Bakken Kåven, Alta

Vararepresentanter: 

1   Magne Ek, Alta 

2  Roar Olsen, Nordreisa

3  Lasse-Håvard Lyngmo, Svensby, Lyngen

4  Nora Marie Ollila, Tromsø

Sametinget 2017-2021

Valgt inn på Sametinget: 

1. Toril Bakken Kåven, 1968

2. Kjellrun Wilhelmsen, 1967

Vararepresentanter: 

Siw Line Thomassen, 1971

Klemet Mikkel Buljo, 1973

Kjetil Romsdal, 1958

Britt Irene Salamonsen, 1967

  • Facebook Social Icon

Copyright © Nordkalottfolket