Nedleggelse av lokale bankavdelinger reduserer viktig lokalkunnskap i distriktene


Sparebank1 Nord-Norge har nå meldt at de halverer antall bank-filialer, og det er distriktene som blir stående uten tilbud.

-Som ung fra Karasjok bekymrer denne utviklingen meg. Eksempelvis Tana, Karasjok og Kautokeino vil bli stående uten fysiske banktilbud etter denne reduksjonen.

Bankene har i lengre tid vært mer enn bare en institusjon for pengetransaksjoner. De besitter kunnskap om det lokale eiendomsmarkedet, det lokale næringslivet og det samfunnet de server. Med denne kunnskapen yter de rådgivning og veiledning som er utrolig viktig både for unge i etableringsfasen og for næringslivet. Og med disse kunnskapsrike tjenestene bidrar de til distrikts-etableringer både privat og i næringslivet.

En nedleggelse som dette kan føre til at manglende lokalkunnskap gir færre etableringer i distriktene og i de samiske områdene,- sier Aina Madelen Nordsletta Aslaksen i Nordkalottungdommen

Sparebanken1 Nord-Norge forteller i en melding om at kundene deres i stor grad har gått over til digitale løsninger, og av den grunn legges halvparten bank-filialer i Nord-Norge ned.

Aina Madelen Nordsletta Aslaksen


–Jeg bruker selv mange digitale løsninger, også innen bank. Disse løsningene er enkle å bruke i hverdagen. Men om jeg skulle etablert en bedrift eller kjøpt bolig i distriktet hadde jeg foretrukket å kunne søke veiledning og rådgivning hos en bank med kunnskap om de lokale forholdene. Det er ikke alt som passer inn i en forhåndslaget formel.

I de sentrale strøkene vil de ikke ha kunnskap om mitt lokalsamfunn, arbeidsmarked og næringsliv. Og i distriktene er vi avhengige av banker som forstår samfunnslivet vi lever.

I Tromsø vil det neppe være stor kunnskap om samfunnslivet i Karasjok, og nettopp denne kunnskapsmangelen er vi bekymret for vil føre til færre etableringer i distriktene. Alle disse smådistriktene som har behov for flere etableringer- ikke færre, vil møte større hindringer når vi skal skape gode liv her nord,- fortsetter Aina Madelen N Aslaksen

-Jeg er klar over at offentlig instanser ikke har styringsrett over Sparebank1 Nord-Norge, men vi i Nordkalottungdommen mener det både er god samfunnsøkonomi og bankøkonomi å sikre at vi har et godt bankvesen med lokalkunnskap også i distriktene. I tillegg så er det ikke alle som bruker de digitale løsningene. Noen fordi de ikke har god nok internett-tilgang til å være bruker av digitale tjenester, andre fordi de ikke behersker det.

Vi i Nordkalottungdommen vil derfor be Nordkalottfolket å løfte dette både i Sametinget og på Troms- og Finnmark fylkesting. Det må i det minste være mulig å ha en dialog med Sparebank1 Nord-Norge om å bevare den viktige lokale kunnskapen i denne omorganiseringen. Finnes det muligheter for faste kontordager eller faste rådgivere for de enkelte områder?

Skal vi leve gode liv her i nord, både ung og gammel, er banktjenester med lokalkunnskap like viktig som å kunne kjøpe brød og melk, - avslutter Aina Madelen Nordsletta Aslaksen.

Fylkestinget 2019-2023

Kontakt oss gjerne: 

Epost:

nordkalottfolket@gmail.com

Leder: 

Toril Bakken Kåven, mobil 92 86 86 70

1. nestleder: 

Kjellrun Wilihelmsen, mobil 41 49 92 37

2. nestleder: 

Roar Olsen, mobil 91 33 45 60

1. Toril Bakken Kåven, Alta

Vararepresentanter: 

1   Magne Ek, Alta 

2  Roar Olsen, Nordreisa

3  Lasse-Håvard Lyngmo, Svensby, Lyngen

4  Nora Marie Ollila, Tromsø

Sametinget 2017-2021

Valgt inn på Sametinget: 

1. Toril Bakken Kåven, 1968

2. Kjellrun Wilhelmsen, 1967

Vararepresentanter: 

Siw Line Thomassen, 1971

Klemet Mikkel Buljo, 1973

Kjetil Romsdal, 1958

Britt Irene Salamonsen, 1967

  • Facebook Social Icon

Copyright © Nordkalottfolket