NSR-flertallet sier nei til Finnmark som felleseie


Nordkalottfolket fikk ikke gjennomslag for at Finnmark skal være et felleseie for de som bor der. – Det viser at NSR vil stykke opp Finnmark bit for bit i norske og samiske soner, sier Toril Bakken Kåven og Kjetil Romsdal fra Nordkalottfolket.


Før Sametingets plenum denne uka, la Nordkalottfolket fram en sak der vi uttrykte bekymring for at Finnmarkskommisjonen så ut til å dreie rettighetsarbeidet over mot privatisering av Finnmark.


Bakgrunnen er at kommisjonen foreslår at innbyggerne i Karasjok skal ha kollektiv eiendomsrett til naturen i kommunen.


- Nordkalottfolket advarer mot dette fordi det vil danne presedens for Kautokeino og trolig også deler av Tana, Porsanger og Alta.  Derfor la vi frem en sak der vi advarte mot å privatisere store deler Finnmark og ba Sametinget stadfeste at samer som urfolk anser Finnmarkseiendommen å være et felleseie som eies av oss alle fellesskap og fremtidige generasjoner, da med anerkjennelse og respekt for de opparbeidede rettigheter som enkeltpersoner, familier eller bygder kan ha etter alders tids bruk, sier presidentkandidat Toril Bakken Kåven og leder for Nordkalottfolket i nordre valgkrets, Kjetil Romsdal.


Plenumsledelsen valgte å foreslå å ikke sende denne videre. Dette kom så overraskende på at vi fikk ikke bedt om avstemming engang, og som vara har jeg ikke engang trodd det var mulig å hindre saker å komme opp, så lenge dem ikke direkte strider mot Sametingets intensjon om å utvikle det samiske samfunnet. Om vi da hadde forsøkt å stoppe den, ville vi uansett blitt nedstemt, sier Romsdal. Det er utrolig rart at flertallet her nekter å ta opp helt vanlige politiske saker, som til og med omhandler viktige samiske saker.


- FeFo-styret skal snart ta stilling til Finnmarkskommisjonen sitt forslag. Dette viser at NSR står klar til bruke flertallet sitt i FeFo-styret og på Sametinget til å presse saken igjennom slik at Finnmark  stykkes opp i norske og samiske soner. Nordkalottfolket mener dette vil svekke rettighetene finnmarkingene har til naturen. Om naturen har Nordkalottfolket samme prinsipp som Smith-utvalget har i forhold til fjordressursene: ressursene eies av folket langs fjorden i fellesskap, og ikke av staten eller enkeltpersoner, sier Bakken Kåven og Romsdal.

Fylkestinget 2019-2023

Kontakt oss gjerne: 

Epost:

nordkalottfolket@gmail.com

Leder: 

Toril Bakken Kåven, mobil 92 86 86 70

1. nestleder: 

Kjellrun Wilihelmsen, mobil 41 49 92 37

2. nestleder: 

Roar Olsen, mobil 91 33 45 60

1. Toril Bakken Kåven, Alta

Vararepresentanter: 

1   Magne Ek, Alta 

2  Roar Olsen, Nordreisa

3  Lasse-Håvard Lyngmo, Svensby, Lyngen

4  Nora Marie Ollila, Tromsø

Sametinget 2017-2021

Valgt inn på Sametinget: 

1. Toril Bakken Kåven, 1968

2. Kjellrun Wilhelmsen, 1967

Vararepresentanter: 

Siw Line Thomassen, 1971

Klemet Mikkel Buljo, 1973

Kjetil Romsdal, 1958

Britt Irene Salamonsen, 1967

  • Facebook Social Icon

Copyright © Nordkalottfolket