Toril Bakken Kåven er Nordkalottfolkets presidentkandidat


I forkant av nominasjonen har en valgkomite, bestående av folk fra alle regionlagene, brukt høsten til å vurdere ulike kandidater og foreta intervju. En enstemmig valgkomite innstilte Toril B. Kåven som Nordkalottfolkets presidentkandidat med blant annet denne begrunnelsen:En hverdagspolitiker som står støtt i stormen

- Toril Bakken Kåven kjenner både organisasjonen Nordkalottfolket og Sametinget. Hun har gjennom snart 16 år utmerket seg som en politiker som tar opp hverdagsutfordringer til både samer og kvener. Hun kjenner selv på kroppen hvordan det er å kjempe mot både byråkrati og annet for å få lov til å drive med næringsvirksomhet i samiske områder. Toril er også kjent utover egen valgkrets og har et tydelig likeverdighetsstempel ved sitt navn. Hun har i mange år fremmet nødvendigheten av å inkludere flere i det samiske fellesskapet og behovet for å skape mer likeverd mellom næringer som bruker naturen og dets ressurser.-

-For Nordkalottfolket er likeverdighet en viktig bærebjelke i vårt verdigrunnlag. Og til tross for storm mot henne og vårt likeverdige grunnsyn, står Toril støtt på likeverdighet og et inkluderende samisk fellesskap. Vi i Nordkalottfolket er så glad for å ha henne som leder og nå presidentkandidat i kampen for større rettferdighet og likeverdighet mellom både folk og næringer-, sier leder av Avjovarre regionlag Maylen Berg

Likeverd, mangfold, inkludering og dialog er veien videre for det samiske samfunnet

-For å få til mer utvikling for samene og de samiske samfunnene er det viktig at vi har et sterkt sameting med tillit i hele befolkningen. Dette oppnås best ved å fremme likeverdighet, mangfold og inkludere alle samene i det samiske fellesskapet samt invitere andre utenfor det samiske samfunnet til samarbeid og dialog. Vi mener Torils evner til å se hele vårt mangfoldige samiske samfunn og samtidig invitere storsamfunnet til politiske løsninger som gir positive ringvirkninger også for samene, gjør henne til den beste presidentkandidaten. Med corona-krise, fallende oljeinntekter, fraflytting og høy arbeidsledighet er også Sametinget avhengig av en politikk og en president som ser muligheter og utviklingspotensiale, og nettopp derfor er det behov for Nordkalottfolket og Toril Bakken Kåven-, avslutter Maylen Berg


Skrekkblandet fryd

-Det er med skrekkblandet fryd jeg takker for den tilliten fra partiet. Nordkalottfolket har hatt en kjempeflott utvikling de siste årene, både med å komme inn på fylkestinget og med å utvikle god politikk for alle i nord, sier Kåven.

-Jeg er utrolig stolt av den gjengen vi er blitt. Flere dyktige politikere er på vei opp og fram hos oss, og det er flott samhold og motivasjon hos alle for å bidra til gode løsninger for samfunnet. Sånn som politikken utvikler seg nå, tror jeg Nordkalottfolket kan komme langt ved neste sametingsvalg-, avslutter Toril Bakken Kåven.

Fylkestinget 2019-2023

Kontakt oss gjerne: 

Epost:

nordkalottfolket@gmail.com

Leder: 

Toril Bakken Kåven, mobil 92 86 86 70

1. nestleder: 

Kjellrun Wilihelmsen, mobil 41 49 92 37

2. nestleder: 

Roar Olsen, mobil 91 33 45 60

1. Toril Bakken Kåven, Alta

Vararepresentanter: 

1   Magne Ek, Alta 

2  Roar Olsen, Nordreisa

3  Lasse-Håvard Lyngmo, Svensby, Lyngen

4  Nora Marie Ollila, Tromsø

Sametinget 2017-2021

Valgt inn på Sametinget: 

1. Toril Bakken Kåven, 1968

2. Kjellrun Wilhelmsen, 1967

Vararepresentanter: 

Siw Line Thomassen, 1971

Klemet Mikkel Buljo, 1973

Kjetil Romsdal, 1958

Britt Irene Salamonsen, 1967

  • Facebook Social Icon

Copyright © Nordkalottfolket