Vil du være med på laget?

Folkepartiet Nordkalottfolket vokser stadig, og skal være en røst som synes og høres i fremtiden. Vi trenger deg med på laget – er du klar? Meld deg inn i dag, og få medlemskapet godskrevet også for 2021. Vi trenger unge, gamle, folk i øst, nord, vest og sør. Og nei, du trenger ikke å være i valgmanntallet til Sametinget for å være med - her er plass til alle :-)

Vi trenger deg som

- vil at våre stemmer fra nord skal høres og synes, også i sør.

- er ung, og som vil si, og forme hvordan din egen fremtid skal bli

- er voksen, og som har forventninger til hva sametinget og fylkestinget i nord skal drive med

- er opptatt av likeverdighet mellom folk, og samtidig ser at enkelte folkegrupper må ha sterk medbestemmelse for å få sin stemme hørt i samfunnet.

- er opptatt av at vi må få flere arbeidsplasser med utgangspunkt i våre bærekraftige nordlige ressurser.

- vil at fisken skal tilhøre folket, og skal gi arbeidsplasser og god økonomi i nord.

- vil ha tog helt til nord. Vi vil være med på samme infrastruktur som resten av landet.

- vil at utmarka skal kunne brukes mer enn i dag, til kulturell høsting, arbeidsplasser og friluftsliv for øvrig.

- vil at norskspråklige samer skal være likeverdig samiskspråklige samer i tildeling av ressurser.

- ser at lover og forskrifter må forenkles skifte retning, om vi skal få leve våre gode liv i nord og i distriktene.

- kan tenke deg å være med stille liste til Sametingsvalget i 2021, og bidra til at samiske saker løftes opp og frem.

- har en god porsjon nordnorsk humor, og gjerne deler både humor, tanker og arbeidskapasitet med oss!

Bli med og skap samhold, glede og entusiasme for nord! Les gjerne vårt valgprogram til Fylkestinget og til Sametinget. Og her finner du link til innmelding. Velkommen skal du være! :-)

Fylkestinget 2019-2023

Kontakt oss gjerne: 

Epost:

nordkalottfolket@gmail.com

Leder: 

Toril Bakken Kåven, mobil 92 86 86 70

1. nestleder: 

Kjellrun Wilihelmsen, mobil 41 49 92 37

2. nestleder: 

Roar Olsen, mobil 91 33 45 60

1. Toril Bakken Kåven, Alta

Vararepresentanter: 

1   Magne Ek, Alta 

2  Roar Olsen, Nordreisa

3  Lasse-Håvard Lyngmo, Svensby, Lyngen

4  Nora Marie Ollila, Tromsø

Sametinget 2017-2021

Valgt inn på Sametinget: 

1. Toril Bakken Kåven, 1968

2. Kjellrun Wilhelmsen, 1967

Vararepresentanter: 

Siw Line Thomassen, 1971

Klemet Mikkel Buljo, 1973

Kjetil Romsdal, 1958

Britt Irene Salamonsen, 1967

  • Facebook Social Icon

Copyright © Nordkalottfolket